23-518 Førde-Sogndal-Gol-Oslo lufthavn-Oslo Nettbuss Express
Klikk her for returtabell>

Lokalrute NX170
Adresse: Firda Billag Buss AS Tlf. , fax: 57 72 50 00
Fodnes-Mannheller 14-107.
Takstar: Takstar inkl. ferje.

Lokaltrafikk: Ingen lokaltrafikk på strekninga Oslo-Vikersund/Vikersund-Oslo.

Reisande i Buskerud
bruke dei busstoppa som står i rutetabellen.
Ruteendring: Endringer kan forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.

*
6/6 14-30/4 15 D DX6 6 DX67 DX56 5 6

Oslo Bussterminal 0940 1430 1430 1540 2140 2140 2140

Olavsgaard | | | . . . 2200p 2200p 2200p
Oslo Lufthavn | | | . . . 2235p 2235p 2235p
Jevnaker rb.st. | | | . . . 2315 2315 2315
Lysaker E18 nordsiden 0951p 1440p 1440p 1553p | | |
Sandvika terminal 1000p 1447p 1447p 1608p | | |
Sollihøgda 1013p | | 1630p | | |
Sundvollen E16 1025p | | 1642p | | |
Hønefoss sentrum 1045p | | 1705p 2340 2340 2340
Sokna 1105 | | 1725 0000 0000 0000
Asker Hagaløkka | 1455p 1455p | | | |
Drammen Bangeløkka | 1535p 1535p | | | |
Hokksund Lerberg | 1600p 1600p | | | |
Gravermoveien | 1610p 1610p | | | |
Vikersund Rv 35/280 | 1620p 1620p | | | |
Krøderen | 1640 1640 | | | |
Hamremoen | 1645 1645 | | | |
Noresund | 1655 1655 | | | |

Ørgenvika 1120 1700 1700 1740 0015b 0015b 0015b
Gulsvik Statoil 1135 1715 1715 1755 0030 0030 0030
Flå Esso 1145 1725 1725 1805 0040 0040 0040
Bromma 1205 1745 1745 1825 0055 0055 0055
Nesbyen Shell 1215 1755 1755 1835 0110 0110 0110
Gol skysstasjon 1240c 1820c 1820c 1900 0130c 0130c 0130c

Gol skysstasjon 1245t 1835 | | | | |
Geilo 1350t 1935 | | | | |
Gol skysstasjon 1320 1900 1900 1900 0215 0215 0215
Ulsåk 1345 1925 1925 1925 0240 0240 0240
Hemsedal Trøim 1350 1930 1930 1930 0245 0245 0245
Tuv 1355 1935 1935 1935 0250 0250 0250
Bjøberg 1415 1950 1950 1950 0305 0305 0305
Borlaug v.kr. 1440 2015 2015 2015 0335 0335 0335
Håbakken v.kr. 1515 2050 2050 2050 0400 0400 0400
Lærdal v/Rådhuset 1525 2100 2100 2100 0415 0415 0415

Lærdal v/Rådhuset 1525 2105 2105 2105 0415 0415 0415
Fodnes 1535 2115 2115 2115 0425d 0425e 0425
Fodnes 1540 2120 2120 2120 0430 0430 0430
Mannheller 1550 2130 2130 2130 0445 0445 0445
Kaupangsenteret 1600 2140 2140 2140 0450 0450 0450
Sogndal skysst. 1615 2155 2155 2155 0505 0505 0505

Sogndal skysst. 1620f 2205f 2205f . . . 0505f 0505f 0835g
Hermansverk 1640 2225 2225 . . . 0525 0525 0855g
Leikanger kai 1645 2230 2230 . . . 0530 0530 0900g
Hella 1710 2250 2250 . . . 0550 0550 0920g
Hella 1710 2250 2250 . . . 0550 0550 0925g
Dragsvik 1720 2300 2300 . . . 0600 0600 0935g
Balestrand 1735 2310 2310 . . . 0610 0610 0945g
Høyanger rb.st. 1820 2400 2400 . . . 0650 0650 1030g
Vadheim 1845 0030b 0030b . . . 0715 0715 1055g
Sogndal skysst. 1625 2200 2200 . . . 0505 0505 0505
Selseng bru 1640 2215 2215 . . . 0525 0525 0525
Fjærland v.kr. 1650 2225 2225 . . . 0535 0535 0535
Skei 1720 2255h 2255a . . . 0605i 0605j 0605
Ålhus 1730 2305 2305a . . . 0620 0620 0620
Vassenden (Jølster) 1740 2315 2315a . . . 0630 0630 0630
Moskog 1750 2325 2325a . . . 0640 0640 0640
Førde rb.st. 1805 2340 2340a . . . 0655 0655 0655

Førde rb.st. 1820k 2340k . . . . . . 0715k 0655k 0655k
Naustdal 1835 2350 . . . . . . 0725 0705 0705
Storebru 1845 2400 . . . . . . 0740 0720 0720
Eikefjord 1855 0010b . . . . . . 0750 0730 0730
Grov (Flora) 1900 0015 . . . . . . 0755 0735 0735
Florø rb.st. 1925 0040 . . . . . . 0820 0800 0800

t. Ikkje dag 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Oppstart f.o.m. 13. oktober 2014. a. Berre for avstigning. b. Neste dag. c. Matstopp. d. Dag 1, drosje til Årdal dersom passasjerar frå Austlandet. e. Dag 6, drosje til Årdal dersom passasjerar frå Austlandet. f. Bussbytte på Sogndal skysstasjon. g. Bussbytte på Sogndal skysstasjon. Berre dag 7. h. Dag 5 og 7, drosje til Sandane, dersom passasjerar frå Austlandet. i. Dag 1, drosje til Sandane, dersom passasjerar frå Austlandet. j. Dag 6, drosje til Sandane, dersom passasjerar frå Austlandet. k. Bussbytte på Førde rb.st. p. Berre for påstigning.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt