14-601 Førde-Florø
Klikk her for returtabell>

Adresse: Firda Billag Buss AS Tlf. , fax: 57 72 50 00

* * *
1/5 14-30/4 15 DX67 DX67 67 DX67 DX67 DX67 D DX67 DX6 DX67

Førde sentralsjukehus | | | | | | | | 1430 |
Førde rb.st. 0530 0645 0655 0715 0845 1010 1230 1400 1445 1510
Erdal 0535 0650 0700 0720 0850 1015 1235 1405 1450 1515
Naustdal 0540 0700 0705 0725 0900 1025 1245 1415 1500 1525
Svarthumle 0550 0705 0715 0735 0905 1030 1250 1425 1505 1530
Storebru 0555 0710 0720 0740 0910 1035 1255 1430 1510 1535
Eikefjord 0605 0720 0730 0750 0920 1040 1305 1435c 1520 1545
Grov (Flora) 0610 0725 0735 0755 0925 1050 1310 1450 1525 1550

Brandsøy 0620 0735 0745 0805 0935 1100 1320 1500 1535 1600
Botnaneset | 0740 | | | | | | | |
Evja | 0745 | | | | | | | |
Florø kai 0635 | | - | - | | 1550 |
Florø rb.st. 0635 0750 0800 0820 0950 1115 1335 1515 1555 1615

* *
DX67 6 DX67 D DX6 DX67 DX6

Førde sentralsjukehus 1525 | | | | 2235 |
Førde rb.st. 1545 1600 1645 1820 2030 2245 2340
Erdal 1550 1605 1650 1825 2035 2250 2345
Naustdal 1600 1615 1700 1835 2045 2255 2350
Svarthumle 1605 1620 1705 1840 2050 2300 2355
Storebru 1610 1625 1710 1845 2055 2305 0000b
Eikefjord 1620 1635 1720 1855 2100 2315 0010
Grov (Flora) 1625 1640 1725 1900 2110 2320 0015

Brandsøy 1635 1650 1735 1910 2120 2330 0025
Botnaneset | | | | | | |
Evja | | | | | | |
Florø kai 1650 | | 1920 2130 | |
Florø rb.st. 1655 1710 1750 1925 2135 2345 0040

* Ikkje 22/6-16/8 14. ** Berre 22/6-16/8 14. b. Neste dag. c. Frå Eikefjord skule kl.14:40.


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt