23-523 Ålesund-Nordfjordeid-Skei-Sogndal
Click here for return

Timetable for the period 1/5-31/12 15

Address: Firda Billag Buss AS Tel. +47 , fax: +47 57 72 50 00Address: Nettbuss Midt-Norge AS Tel. +47 , fax: +47 815 22 900Address: Nettbuss Sør AS Region Sogn and Fjordane Tel. +47 , fax: +47 57 67 66 00

1/5 14-30/4 15 DX67 DX67 6 7 DX67 67 DX67 DX67 DX6 6

Ålesund rutebilstasjon . . . 0815 0845 . . . 1110 1110 . . . . . . 1610 1610
Ålesund sjukehus . . . 0828 0858 . . . 1123 1123 . . . . . . 1623 1623
Moa trafikkterminal . . . 0840 0910 . . . 1140 1140 . . . . . . 1640 1640
Solevågen ferjekai . . . 0855 0925 . . . 1155 1155 . . . . . . 1655 1655

Festøya ferjekai . . . 0915 0945 . . . 1215 1215 . . . . . . 1715 1715
Vartdal . . . 0930 1000 . . . 1230 1230 . . . . . . 1730 1730
Liadal . . . 0939 1009 . . . 1239 1239 . . . . . . 1739 1739
Ørsta rutebilstasjon . . . 0955 1020 1020 1250 1250 . . . . . . 1750 1750
Furene . . . 1002 1027 1027 1257 1257 . . . . . . 1757 1757
Volda rutebilstasjon . . . 1010 1033 1033 1305 1305 . . . . . . 1805 1805

Volda rutebilstasjon . . . 1020 1035 1035 1310 1310 . . . . . . 1825 1825
Volda ferjekai . . . 1030 | | 1315 1315 1500 . . . 1830 1830
Folkestad . . . 1042 | | 1327 1327 1512 . . . 1842 1842
Grodås . . . | 1105 1105 | | | . . . | |

Hjelle v.kr. (Eid) . . . 1112 1135 1135 1357 1357 1550 . . . 1915 1915
Nordfjordeid rb.st. . . . 1120 1140 1140 1405 1405 1555 . . . 1925 1925

Nordfjordeid rb.st. 0845 1145 1145 1145 1415 1415 1620b . . . 1945 1945
Lote 0900 1200 1200 1200 1430 1430 1630b . . . 2000 2000
Anda 0910 1210 1210 1210 1440 1440 1640b . . . 2010 2010
Sandane rb.st. 0925 1225 1225 1225 1455 1455 1655b . . . 2025 2025
Sandane rb.st. 0930 1230 1230 1230 1455 1455 1655b . . . 2030 . . .
Reed 0945 1245 1245 1245 1510 1510 1710b . . . 2040 . . .
Byrkjelo 0955 1255 1255 1255 1515 1515 1715b 1720 2050 . . .
Skei 1020 1315 1315 1315 1535 1535 . . . 1740 2110 . . .
Skei 1020 1320 1320 1320 1600 . . . . . . 1740 2120 . . .
Fjærland v.kr. 1045 1345 1345 1345 1625 . . . . . . 1805 2145 . . .
Selseng bru 1055 1355 1355 1355 1640 . . . . . . 1817 2155 . . .
Sogndal skysst. 1115 1415 1415 1415 1705 . . . . . . 1840 2215 . . .

b. Not 22/6-16/8 14.

 1/5-31/12 15 DX67 DX67 6 7 DX67 67 DX67 DX67 DX6 6

Ålesund rutebilstasjon . . . 0815 0845 . . . 1110 1110 . . . . . . 1610 1610
Ålesund sjukehus . . . 0828 0858 . . . 1123 1123 . . . . . . 1623 1623
Moa trafikkterminal . . . 0840 0910 . . . 1140 1140 . . . . . . 1640 1640
Solevågen ferjekai . . . 0855 0925 . . . 1155 1155 . . . . . . 1655 1655
Festøya ferjekai . . . 0915 0945 . . . 1215 1215 . . . . . . 1715 1715
Vartdal . . . 0930 1000 . . . 1230 1230 . . . . . . 1730 1730
Liadal . . . 0939 1009 . . . 1239 1239 . . . . . . 1739 1739
Ørsta rutebilstasjon . . . 0953 1020 1020 1250 1250 . . . . . . 1750 1750
Furene . . . 1000 1027 1027 1257 1257 . . . . . . 1757 1757
Volda rutebilstasjon . . . 1010 1033 1033 1305 1305 . . . . . . 1805 1805

Volda rutebilstasjon . . . 1020 1035 1035 1305 1305 . . . . . . 1825 1825
Volda ferjekai . . . 1030 | | 1315 1315 1500 . . . 1830 1830
Folkestad . . . 1042 | | 1327 1327 1512 . . . 1842 1842
Grodås . . . | 1105 1105 | | | . . . | |

Hjelle v.kr. (Eid) . . . 1115 1135 1135 1357 1357 1550 . . . 1915 1915
Nordfjordeid rb.st. . . . 1125 1140 1140 1405 1405 1555 . . . 1925 1925

Nordfjordeid rb.st. 0845 1145 1145 1145 1415 1415 1620 . . . 1945 1945
Lote 0900 1200 1200 1200 1430 1430 1630 . . . 2000 2000
Anda 0910 1210 1210 1210 1440 1440 1640 . . . 2010 2010
Sandane rb.st. 0925 1225 1225 1225 1455 1455 1655 . . . 2025 2025
Sandane rb.st. 0930 1230 1230 1230 1455 1455 1655 . . . 2030 . . .
Reed 0945 1245 1245 1245 1510 1510 1710 . . . 2040 . . .
Byrkjelo 0955 1255 1255 1255 1515 1515 1715 1720 2050 . . .
Skei 1020 1315 1315 1315 1535 1535 . . . 1740 2110 . . .
Skei 1020 1320 1320 1320 1600 . . . . . . 1740 2120 . . .
Fjærland v.kr. 1045 1345 1345 1345 1625 . . . . . . 1805 2145 . . .
Selseng bru 1055 1355 1355 1355 1640 . . . . . . 1817 2155 . . .
Sogndal skysst. 1115 1415 1415 1415 1705 . . . . . . 1840 2215 . . .In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except