21-045 Bergen-Voss-Myrdal
Click here for return

Local line: 45
Address: NSB AS Tel. 0048 Oslo, fax: +47 815 00 888

* ** *** **** A B C E F G
26/6-13/12 14 2345 1 1 2345 DX67 DX67 7 7 6 6

Tog nr. 1802 1802 1802 1802 1804 1804 1804 1804 1804 1804
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 0531 0531 0531 0531 0651 0651 0651 0651 0651 0651
Arna stasjon 0549 0549 0549 0549 0701 0701 0701 0701 0701 0701
Trengereid stasjon 0603 0603 0603 0603 0711 0711 0711 0711 0711 0711
Vaksdal stasjon 0615 0615 0615 0615 0719 0719 0719 0719 0719 0719
Stanghelle stasjon 0623 0623 0623 0623 0727 0727 0727 0727 0727 0727
Dale stasjon 0630 0630 0630 0630 0734 0734 0734 0734 0734 0734
Bolstadøyri stasjon 0639 0639 0639 0639 0745 0745 0745 0745 0745 0745
Evanger stasjon 0647 0647 0647 0647 0753 0753 0753 0753 0753 0753
Seimsgrend stasjon | | | | 0800 0800 0800 0800 0800 0800
Bulken stasjon 0657 0657 0657 0657 0804 0804 0804 0804 0804 0804
Voss stasjon 0703 0703 0706 0706 0829 0810 0829 0810 0829 0810
Gjerdåker stasjon . . . . . . 0710 0710 0833 . . . 0833 . . . 0833 . . .
Ygre stasjon . . . . . . 0713 0713 0836 . . . 0836 . . . 0836 . . .
Kløve stasjon . . . . . . 0716 0716 0839 . . . 0839 . . . 0839 . . .
Urdland stasjon . . . . . . 0721 0721 0844 . . . 0844 . . . 0844 . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . 0723 0723 0846 . . . 0846 . . . 0846 . . .
Skiple stasjon . . . . . . 0726 0726 0849 . . . 0849 . . . 0849 . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . 0730 0730 0853 . . . 0853 . . . 0853 . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . 0737 0737 0900 . . . 0900 . . . 0900 . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . 0905 . . . 0905 . . . 0905 . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . 0907 . . . 0907 . . . 0907 . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . 0910 . . . 0910 . . . 0910 . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . 0913 . . . 0913 . . . 0913 . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 0918 . . . 0918 . . . 0918 . . .

I J A K L B M
DX7 7 6 7 DX67 6 7 DX67 DX67 D

Tog nr. 1808 1808 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1812 1814
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 0844 0844 0959 0959 0959 0959 0959 0959 1059 . . .
Arna stasjon 0854 0854 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1109 . . .
Trengereid stasjon 0903 0903 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1118 . . .
Vaksdal stasjon 0911 0911 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1128 . . .
Stanghelle stasjon 0919 0919 1038 1038 1038 1038 1038 1038 1136 . . .
Dale stasjon 0926 0926 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1143 . . .
Bolstadøyri stasjon 0933 0933 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1152 . . .
Evanger stasjon 0942 0942 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1200 . . .
Seimsgrend stasjon | | | | | | | | | . . .
Bulken stasjon 0952 0952 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1210 . . .
Voss stasjon 1003 1003 1115 1115 1120 1120 1120 1115 1216 1346
Gjerdåker stasjon 1007 1007 . . . . . . | | | . . . . . . |
Ygre stasjon 1009 1009 . . . . . . | | | . . . . . . |
Kløve stasjon 1012 1012 . . . . . . | | | . . . . . . |
Urdland stasjon 1017 1017 . . . . . . | | | . . . . . . |
Øyeflaten stasjon 1019 1019 . . . . . . | | | . . . . . . |
Skiple stasjon 1022 1022 . . . . . . | | | . . . . . . |
Reimegrend stasjon 1026 1026 . . . . . . | | | . . . . . . |
Mjølfjell stasjon 1033 1033 . . . . . . | | | . . . . . . |
Ljosanbotn stasjon 1038 1038 . . . . . . | | | . . . . . . |
Ørneberget stasjon 1040 1040 . . . . . . | | | . . . . . . |
Vieren stasjon 1043 1043 . . . . . . | | | . . . . . . |
Upsete stasjon 1046 1046 . . . . . . | | | . . . . . . |
Myrdal stasjon 1051 1051 . . . . . . 1159 1159 1159 . . . . . . 1428

N O P Q
6 DX6 5 2 DX67 67 DX67 5 1234 1234

Tog nr. 1816 1816 1818 1818 1818 1820 1820 1822 1822 1824
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 1259 1259 1359 1359 1359 1514 1514 1614 1614 1659
Arna stasjon 1309 1309 1409 1409 1409 1525 1525 1625 1625 1709
Trengereid stasjon 1318 1318 1418 1418 1418 1537 1537 1638 1638 1718
Vaksdal stasjon 1329 1329 1429 1429 1429 1545 1545 1646 1646 1729
Stanghelle stasjon 1337 1337 1437 1437 1437 1553 1553 1654 1654 1738
Dale stasjon 1344 1344 1444 1444 1444 1600 1600 1701 1701 1745
Bolstadøyri stasjon 1351 1351 1451 1451 1451 1607 1607 1708 1708 1752
Evanger stasjon 1359 1359 1459 1459 1459 1615 1615 1718 1718 1800
Seimsgrend stasjon | | | | | 1622 1622 | | |
Bulken stasjon 1409 1409 1509 1509 1509 1625 1625 1728 1728 1810
Voss stasjon 1440 1440 1515 1515 1515 1632 1632 1734 1734 1816
Gjerdåker stasjon 1445 1445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon 1448 1448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon 1452 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon 1457 1457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon 1459 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon 1503 1503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon 1507 1507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon 1515 1515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon 1520 1520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon 1522 1522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon 1525 1525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon 1528 1528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon 1533 1533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R K L J I T J
1234 6 7 7 6 5 5 1234 D 7

Tog nr. 1824 1824 1824 1824 1824 1824 1826 1826 1828 1828
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1759 1759 1900 1900
Arna stasjon 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1809 1809 1910 1910
Trengereid stasjon 1718 1718 1718 1718 1718 1718 1819 1819 1919 1919
Vaksdal stasjon 1729 1729 1729 1729 1729 1729 1830 1830 1930 1930
Stanghelle stasjon 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1838 1838 1938 1938
Dale stasjon 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1845 1845 1946 1946
Bolstadøyri stasjon 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1852 1852 1953 1953
Evanger stasjon 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 2001 2001
Seimsgrend stasjon | | | | | | | | | |
Bulken stasjon 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1910 1910 2011 2011
Voss stasjon 1816 1816 1816 1816 1816 1821 1916 1916 2017 2017
Gjerdåker stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1825 . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1827 . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1830 . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1835 . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1837 . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1841 . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1846 . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1854 . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1900 . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1902 . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1905 . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1908 . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 1913 . . . . . . . . . . . .

DX67 67 DX67 6 DX17 1

Tog nr. 1830 1834 1834 1836 1838 1838
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 2029 2159 2159 2320 0009 0009
Arna stasjon 2039 2210 2210 2330 0019 0019
Trengereid stasjon 2048 2219 2219 2339 0028 0028
Vaksdal stasjon 2057 2228 2228 2347 0036 0036
Stanghelle stasjon 2105 2236 2236 2355 0047 0047
Dale stasjon 2113 2243 2243 0002 0054 0054
Bolstadøyri stasjon 2121 2250 2250 0009 0101 0101
Evanger stasjon 2129 2258 2258 0017 0109 0109
Seimsgrend stasjon | | | | | |
Bulken stasjon 2143 2308 2308 0027 0119 0119
Voss stasjon 2149 2314 2314 0033 0125 0125
Gjerdåker stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Not 19/8-12/12 14. ** Not 18/8-8/12 14. *** Not 30/6-11/8 14. **** Not 26/6-15/8 14. A Not 29/9-12/12 14. B Not 26/6-26/9 14. C Not 28/9-7/12 14. E Not 29/6-21/9 14. F Not 27/9-13/12 14. G Not 28/6-20/9 14. I Not 28/6-27/9 14. J Not 29/6-28/9 14. K Not 4/10-13/12 14. L Not 5/10-7/12 14. M Not 29/9-13/12 14. N Not 27/6-26/9 14. O Not 1/7-23/9 14. P Not 30/9-30/9 14. Not 3/10-3/10 14. Not 7/10-7/10 14. Not 10/10-10/10 14. Not 14/10-14/10 14. Not 17/10-17/10 14. Not 21/10-21/10 14. Not 24/10-24/10 14. Not 28/10-28/10 14. Not 31/10-31/10 14. Not 4/11-4/11 14. Not 7/11-7/11 14. Not 11/11-11/11 14. Not 14/11-14/11 14. Not 18/11-18/11 14. Not 21/11-21/11 14. Not 25/11-25/11 14. Not 28/11-28/11 14. Not 2/12-2/12 14. Not 5/12-5/12 14. Not 9/12-9/12 14. Not 12/12-12/12 14. Q Not 26/6-25/9 14. R Not 29/9-11/12 14. T Not 5/10-5/10 14. Not 12/10-12/10 14. Not 19/10-19/10 14. Not 26/10-26/10 14. Not 2/11-2/11 14. Not 9/11-9/11 14. Not 16/11-16/11 14. Not 23/11-23/11 14. Not 30/11-30/11 14. Not 7/12-7/12 14. U Not 18/8-12/12 14. V Not 3/10-12/12 14. W Not 28/6-28/9 14.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except