21-045 Bergen-Voss-Myrdal
Click here for return

Local line: 45
Address: NSB AS Tel. 0048 Oslo, fax: +47 815 00 888

* ** *** **** A B C E F
24/10 14-13/6 15 2345 DX67 1 D 6 D DX67 7 3 D

Tog nr. 1802 1802 1802 1804 1804 1804 1804 1804 1808 1808
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 0531 0533 0531 0651 0651 0651 0651 0651 0843 0843
Arna stasjon 0549 0549 0549 0701 0701 0701 0701 0701 0854 0854
Trengereid stasjon 0603 0603 0603 0711 0711 0711 0711 0711 0903 0903
Vaksdal stasjon 0615 0615 0615 0719 0719 0719 0719 0719 0911 0911
Stanghelle stasjon 0623 0623 0623 0727 0727 0727 0727 0727 0919 0919
Dale stasjon 0630 0630 0630 0734 0734 0734 0734 0734 0926 0926
Bolstadøyri stasjon 0639 0639 0639 0745 0745 0745 0745 0745 0933 0933
Evanger stasjon 0647 0647 0647 0753 0753 0753 0753 0753 0941 0941
Seimsgrend stasjon | | | 0800 0800 0800 0800 0800 | |
Bulken stasjon 0657 0657 0657 0804 0804 0804 0804 0804 0950 0950
Voss stasjon 0706 0705 0706 0810 0810 0831 0810 0810 0956 1001
Gjerdåker stasjon 0710 0709 0710 . . . . . . 0835 . . . . . . . . . 1004
Ygre stasjon 0713 0712 0713 . . . . . . 0838 . . . . . . . . . 1007
Kløve stasjon 0716 0715 0716 . . . . . . 0841 . . . . . . . . . 1011
Urdland stasjon 0721 0720 0721 . . . . . . 0846 . . . . . . . . . 1016
Øyeflaten stasjon 0723 0722 0723 . . . . . . 0849 . . . . . . . . . 1018
Skiple stasjon 0726 0725 0726 . . . . . . 0852 . . . . . . . . . 1021
Reimegrend stasjon 0730 0729 0730 . . . . . . 0856 . . . . . . . . . 1025
Mjølfjell stasjon 0737 0737 0737 . . . . . . 0904 . . . . . . . . . 1033
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 0909 . . . . . . . . . 1038
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 0911 . . . . . . . . . 1040
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 0914 . . . . . . . . . 1044
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 0917 . . . . . . . . . 1046
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . . . . 0922 . . . . . . . . . 1051

E G A E C B I C ** J
7 DX7 6 7 DX67 D D DX67 DX67 D

Tog nr. 1808 1808 1810 1810 1810 1810 1810 1812 1812 1814
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 0844 0844 0959 0959 0959 0959 0959 1059 1058 . . .
Arna stasjon 0854 0854 1009 1009 1009 1009 1009 1109 1108 . . .
Trengereid stasjon 0903 0903 1022 1022 1022 1022 1022 1118 1117 . . .
Vaksdal stasjon 0911 0911 1030 1030 1030 1030 1030 1128 1128 . . .
Stanghelle stasjon 0919 0919 1038 1038 1038 1038 1038 1136 1136 . . .
Dale stasjon 0926 0926 1044 1044 1044 1044 1044 1143 1143 . . .
Bolstadøyri stasjon 0933 0933 1051 1051 1051 1051 1051 1152 1152 . . .
Evanger stasjon 0942 0942 1059 1059 1059 1059 1059 1200 1200 . . .
Seimsgrend stasjon | | | | | | | | | . . .
Bulken stasjon 0952 0952 1109 1109 1109 1109 1109 1210 1210 . . .
Voss stasjon 1003 1003 1115 1115 1115 1120 1115 1216 1216 1343
Gjerdåker stasjon 1007 1007 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Ygre stasjon 1009 1009 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Kløve stasjon 1012 1012 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Urdland stasjon 1017 1017 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Øyeflaten stasjon 1019 1019 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Skiple stasjon 1022 1022 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Reimegrend stasjon 1026 1026 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Mjølfjell stasjon 1033 1033 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Ljosanbotn stasjon 1038 1038 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Ørneberget stasjon 1040 1040 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Vieren stasjon 1043 1043 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Upsete stasjon 1046 1046 . . . . . . . . . | . . . . . . . . . |
Myrdal stasjon 1051 1051 . . . . . . . . . 1206 . . . . . . . . . 1424

F K L A M N O ** P C
3 D DX6 6 5 2 134 DX67 67 DX67

Tog nr. 1816 1816 1816 1816 1818 1818 1818 1818 1820 1820
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 1256 1256 1259 1259 1359 1359 1359 1358 1514 1514
Arna stasjon 1306 1306 1309 1309 1409 1409 1409 1408 1525 1525
Trengereid stasjon 1315 1315 1318 1318 1418 1418 1418 1417 1537 1537
Vaksdal stasjon 1326 1326 1329 1329 1429 1429 1429 1428 1545 1545
Stanghelle stasjon 1334 1334 1337 1337 1437 1437 1437 1436 1553 1553
Dale stasjon 1341 1341 1344 1344 1444 1444 1444 1443 1600 1600
Bolstadøyri stasjon 1348 1348 1351 1351 1451 1451 1451 1450 1607 1607
Evanger stasjon 1359 1359 1359 1359 1459 1459 1459 1458 1615 1615
Seimsgrend stasjon | | | | | | | | 1622 1622
Bulken stasjon 1409 1409 1409 1409 1509 1509 1509 1508 1625 1625
Voss stasjon 1415 1441 1440 1440 1515 1515 1515 1514 1632 1632
Gjerdåker stasjon . . . 1445 1445 1445 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . 1448 1448 1448 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . 1451 1452 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . 1456 1457 1457 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . 1459 1459 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . 1502 1503 1503 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . 1506 1507 1507 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . 1514 1515 1515 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . 1518 1520 1520 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . 1521 1522 1522 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . 1524 1525 1525 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . 1527 1528 1528 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . 1532 1533 1533 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

** M O M A E O K M
D DX67 5 1234 5 6 7 1234 D 5

Tog nr. 1820 1822 1822 1822 1824 1824 1824 1824 1824 1826
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 1514 1614 1614 1614 1659 1659 1659 1659 1658 1759
Arna stasjon 1525 1625 1625 1625 1709 1709 1709 1709 1708 1809
Trengereid stasjon 1538 1638 1638 1638 1718 1718 1718 1718 1717 1819
Vaksdal stasjon 1546 1646 1646 1646 1729 1729 1729 1729 1729 1830
Stanghelle stasjon 1554 1654 1654 1654 1738 1738 1738 1738 1737 1838
Dale stasjon 1601 1701 1701 1701 1745 1745 1745 1745 1744 1845
Bolstadøyri stasjon 1608 1708 1708 1708 1752 1752 1752 1752 1751 1852
Evanger stasjon 1616 1718 1718 1718 1800 1800 1800 1800 1759 1900
Seimsgrend stasjon 1622 | | | | | | | | |
Bulken stasjon 1626 1728 1728 1728 1810 1810 1810 1810 1812 1910
Voss stasjon 1632 1734 1734 1734 1821 1816 1816 1816 1818 1916
Gjerdåker stasjon . . . . . . . . . . . . 1825 . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . . . . . . . . . . 1827 . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . . . . . . . . . . 1830 . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . . . . . . . . . . 1835 . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . . . . . . . 1837 . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . . . . . . . . . . 1841 . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . . . . . . . 1846 . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . . . . . . . 1854 . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . 1900 . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . 1902 . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . 1905 . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . 1908 . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1913 . . . . . . . . . . . . . . .

O ** K E G C ** P C
1234 DX67 D 7 DX7 DX67 DX67 D 67 DX67

Tog nr. 1826 1826 1828 1828 1828 1830 1830 1834 1834 1834
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 1759 1758 1858 1900 1900 2029 2042 2202 2159 2159
Arna stasjon 1809 1808 1908 1910 1910 2039 2054 2212 2210 2210
Trengereid stasjon 1819 1817 1917 1919 1919 2048 2103 2221 2219 2219
Vaksdal stasjon 1830 1829 1929 1930 1930 2057 2111 2229 2228 2228
Stanghelle stasjon 1838 1837 1937 1938 1938 2105 2121 2236 2236 2236
Dale stasjon 1845 1844 1944 1946 1946 2113 2128 2243 2243 2243
Bolstadøyri stasjon 1852 1851 1951 1953 1953 2121 2135 2250 2250 2250
Evanger stasjon 1900 1859 2000 2001 2001 2129 2143 2258 2258 2258
Seimsgrend stasjon | | | | | | | | | |
Bulken stasjon 1910 1908 2010 2011 2011 2143 2153 2308 2308 2308
Voss stasjon 1916 1915 2016 2017 2017 2149 2159 2314 2314 2314
Gjerdåker stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Q R T ***
6 6 DX7 DX17 1

Tog nr. 1836 1836 1838 1838 1838
Tog type. Lt Lt Lt Lt Lt
Bergen stasjon 2320 2320 0009 0009 0009
Arna stasjon 2330 2330 0019 0019 0019
Trengereid stasjon 2339 2339 0028 0028 0028
Vaksdal stasjon 2347 2347 0036 0036 0036
Stanghelle stasjon 2355 2355 0047 0047 0047
Dale stasjon 0002 0002 0054 0054 0054
Bolstadøyri stasjon 0009 0009 0101 0101 0101
Evanger stasjon 0017 0017 0109 0109 0109
Seimsgrend stasjon | | | | |
Bulken stasjon 0027 0027 0119 0119 0119
Voss stasjon 0033 0033 0125 0125 0125
Gjerdåker stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Ygre stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Kløve stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Urdland stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Øyeflaten stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Skiple stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Reimegrend stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Mjølfjell stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Ljosanbotn stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Ørneberget stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Vieren stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Upsete stasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . . . .

* Not 16/12 14-12/6 15. ** Not 24/10-12/12 14. Not 24/12-26/12 14. Not 31/12 14-1/1 15. Not 2/4-6/4 15. Not 1/5-1/5 15. Not 14/5-14/5 15. Not 25/5-25/5 15. *** Not 15/12 14-8/6 15. **** Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-25/12 14. Not 1/1-1/1 15. Not 26/4-13/6 15. A Not 20/12 14-13/6 15. B Not 24/10 14-25/4 15. C Not 15/12 14-12/6 15. E Not 14/12 14-7/6 15. F Not 29/10-17/12 14. Not 31/12 14-10/6 15. G Not 15/12 14-13/6 15. I Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-25/12 14. Not 26/4-13/6 15. J Not 24/10 14-17/5 15. K Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-24/12 14. L Not 14/12 14-12/6 15. M Not 19/12 14-12/6 15. N Not 16/12 14-9/6 15. O Not 15/12 14-11/6 15. P Not 14/12 14-13/6 15. Q Not 25/10-13/12 14. R Not 24/10-13/12 14. Not 25/12-26/12 14. Not 1/1-1/1 15. T Not 16/12 14-13/6 15. U Not 24/10-13/12 14. Not 15/12-19/12 14. Not 22/12-22/12 14. Not 25/12-25/12 14. Not 29/12-29/12 14. Not 1/1-2/1 15. Not 5/1-9/1 15. Not 12/1-16/1 15. Not 19/1-23/1 15. Not 26/1-30/1 15. Not 2/2-6/2 15. Not 9/2-13/2 15. Not 16/2-20/2 15. Not 23/2-27/2 15. Not 2/3-6/3 15. Not 9/3-13/3 15. Not 16/3-20/3 15. Not 23/3-27/3 15. Not 30/3-1/4 15. Not 8/4-10/4 15. Not 13/4-17/4 15. Not 20/4-24/4 15. Not 27/4-30/4 15. Not 4/5-8/5 15. Not 11/5-13/5 15. Not 15/5-15/5 15. Not 18/5-22/5 15. Not 27/5-29/5 15. Not 1/6-5/6 15. Not 8/6-12/6 15. V Not 24/10 14-24/4 15. Not 1/5-1/5 15. Not 14/5-14/5 15. Not 25/5-25/5 15. W Not 24/10 14-25/4 15. Not 27/4-30/4 15. Not 4/5-8/5 15. Not 11/5-11/5 15. Not 15/5-15/5 15. Not 18/5-22/5 15. Not 28/5-29/5 15. Not 1/6-5/6 15. Not 8/6-12/6 15. Y Not 24/10-12/12 14. Not 24/12-26/12 14. Not 31/12 14-1/1 15. Not 2/4-6/4 15. Not 27/4-12/6 15. Z Not 29/10-18/12 14. Not 31/12 14-11/6 15. [ Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-25/12 14. Not 18/5-13/6 15. \ Not 24/10 14-18/4 15. ] Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-24/12 14. Not 19/4-13/6 15. ^ Not 24/10-13/12 14. Not 24/12-25/12 14. Not 19/4-13/6 15. _ Not 24/10-12/12 14. Not 24/12-25/12 14. Not 31/12-31/12 14.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except