21-041 Oslo-Bergen
Click here for return

41 - timetable for the period and 2/4-5/4 15

41 - timetable for the period and 6/4-6/4 15

41 - timetable for the period and 7/4-30/4 15

41 - timetable for the period and 1/5-1/5 15

41 - timetable for the period and 2/5-13/5 15

41 - timetable for the period and 14/5-20/5 15

41 - timetable for the period and 21/5-24/5 15

41 - timetable for the period and 25/5-25/5 15

41 - timetable for the period and 26/5-12/12 15

Local line: 41
Address: NSB AS Tel. 0048 Oslo, fax: +47 815 00 888

* ** *** **** A B C E
2/1-1/4 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

F G I J K L M N O
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

P Q
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 19/12 14-1/5 15. ** Not 7/1-7/1 15. Not 14/1-14/1 15. Not 21/1-21/1 15. Not 28/1-28/1 15. Not 4/2-4/2 15. Not 11/2-11/2 15. Not 18/2-18/2 15. Not 25/2-25/2 15. Not 4/3-4/3 15. Not 11/3-11/3 15. Not 18/3-18/3 15. Not 25/3-25/3 15. *** Not 19/12 14-17/4 15. **** Not 15/12 14-25/4 15. A Not 20/12 14-12/7 15. B Not 15/12 14-10/7 15. C Not 2/1-30/3 15. E Not 6/1-6/1 15. Not 13/1-13/1 15. Not 20/1-20/1 15. Not 27/1-27/1 15. Not 3/2-3/2 15. Not 10/2-10/2 15. Not 17/2-17/2 15. Not 24/2-24/2 15. Not 3/3-3/3 15. Not 10/3-10/3 15. Not 17/3-17/3 15. Not 24/3-24/3 15. Not 31/3-7/4 15. F Not 5/1-8/1 15. Not 12/1-15/1 15. Not 19/1-22/1 15. Not 26/1-29/1 15. Not 2/2-5/2 15. Not 9/2-12/2 15. Not 16/2-19/2 15. Not 23/2-26/2 15. Not 2/3-5/3 15. Not 9/3-12/3 15. Not 16/3-19/3 15. Not 23/3-26/3 15. Not 30/3-5/4 15. G Not 17/12 14-26/3 15. I Not 21/12 14-29/3 15. J Not 1/4-6/4 15. K Not 15/12 14-5/1 15. Not 12/1-12/1 15. Not 19/1-19/1 15. Not 26/1-26/1 15. Not 2/2-2/2 15. Not 9/2-9/2 15. Not 16/2-16/2 15. Not 23/2-23/2 15. Not 2/3-2/3 15. Not 9/3-9/3 15. Not 16/3-16/3 15. Not 23/3-23/3 15. Not 30/3-30/3 15. L Not 15/12 14-15/5 15. M Not 15/12 14-18/5 15. N Not 2/1-2/1 15. Not 5/1-9/1 15. Not 12/1-16/1 15. Not 19/1-23/1 15. Not 26/1-30/1 15. Not 2/2-6/2 15. Not 9/2-13/2 15. Not 16/2-20/2 15. Not 23/2-27/2 15. Not 2/3-6/3 15. Not 9/3-13/3 15. Not 16/3-20/3 15. Not 23/3-27/3 15. Not 30/3-30/3 15. O Not 7/1-9/12 15. P Not 26/12 14-29/3 15. Q Not 2/1-2/1 15. Not 5/1-9/1 15. Not 12/1-16/1 15. Not 19/1-23/1 15. Not 26/1-30/1 15. Not 2/2-6/2 15. Not 9/2-13/2 15. Not 16/2-20/2 15. Not 23/2-27/2 15. Not 2/3-6/3 15. Not 9/3-13/3 15. Not 16/3-20/3 15. Not 23/3-27/3 15. Not 30/3-5/4 15. R Not 15/12 14-12/7 15. T Not 15/12 14-24/4 15. U Not 17/12 14-7/1 15. Not 14/1-14/1 15. Not 21/1-21/1 15. Not 28/1-28/1 15. Not 4/2-4/2 15. Not 11/2-11/2 15. Not 18/2-18/2 15. Not 25/2-25/2 15. Not 4/3-4/3 15. Not 11/3-11/3 15. Not 18/3-18/3 15. Not 25/3-25/3 15. V Not 20/12 14-19/9 15. W Not 21/12 14-24/5 15. Y Not 20/12 14-16/5 15. Z Not 21/12 14-17/5 15. [ Not 15/12 14-14/5 15. \ Not 19/12 14-15/5 15. ] Not 15/12 14-16/5 15. ^ Not 2/1-3/1 15. Not 5/1-10/1 15. Not 12/1-17/1 15. Not 19/1-24/1 15. Not 26/1-31/1 15. Not 2/2-7/2 15. Not 9/2-14/2 15. Not 16/2-21/2 15. Not 23/2-28/2 15. Not 2/3-7/3 15. Not 9/3-14/3 15. Not 16/3-21/3 15. Not 23/3-28/3 15. Not 30/3-30/3 15. _ Not 20/12 14-18/4 15. ` Not 15/12 14-17/4 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C E F G
2/4-5/4 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

I J K L M C N
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

C F I C
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 19/12 14-1/5 15. ** Not 3/4-8/4 15. *** Not 19/12 14-17/4 15. **** Not 15/12 14-25/4 15. A Not 20/12 14-12/7 15. B Not 15/12 14-10/7 15. C Not 2/4-6/4 15. E Not 5/4-5/4 15. F Not 4/4-4/4 15. G Not 31/3-7/4 15. I Not 30/3-5/4 15. J Not 2/4-29/4 15. K Not 1/4-6/4 15. L Not 15/12 14-15/5 15. M Not 15/12 14-18/5 15. N Not 7/1-9/12 15. O Not 15/12 14-12/7 15. P Not 15/12 14-24/4 15. Q Not 3/4-3/4 15. R Not 20/12 14-19/9 15. T Not 21/12 14-24/5 15. U Not 20/12 14-16/5 15. V Not 21/12 14-17/5 15. W Not 15/12 14-14/5 15. Y Not 19/12 14-15/5 15. Z Not 15/12 14-16/5 15. [ Not 20/12 14-18/4 15. \ Not 15/12 14-17/4 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C E
6/4-6/4 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

F G I J C K
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

C C
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 19/12 14-1/5 15. ** Not 3/4-8/4 15. *** Not 19/12 14-17/4 15. **** Not 15/12 14-25/4 15. A Not 20/12 14-12/7 15. B Not 15/12 14-10/7 15. C Not 2/4-6/4 15. E Not 31/3-7/4 15. F Not 2/4-29/4 15. G Not 1/4-6/4 15. I Not 15/12 14-15/5 15. J Not 15/12 14-18/5 15. K Not 7/1-9/12 15. L Not 15/12 14-12/7 15. M Not 15/12 14-24/4 15. N Not 20/12 14-19/9 15. O Not 21/12 14-24/5 15. P Not 20/12 14-16/5 15. Q Not 21/12 14-17/5 15. R Not 15/12 14-14/5 15. T Not 19/12 14-15/5 15. U Not 15/12 14-16/5 15. V Not 20/12 14-18/4 15. W Not 15/12 14-17/4 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C E F
7/4-30/4 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

G I J K L M N O P
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

Q O
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 19/12 14-1/5 15. ** Not 3/4-8/4 15. Not 15/4-15/4 15. Not 22/4-7/10 15. *** Not 19/12 14-17/4 15. **** Not 15/12 14-25/4 15. A Not 20/12 14-12/7 15. B Not 15/12 14-10/7 15. C Not 9/4-25/4 15. Not 27/4-30/4 15. E Not 26/4-26/4 15. F Not 31/3-7/4 15. Not 14/4-14/4 15. Not 21/4-21/4 15. Not 28/4-5/5 15. G Not 9/4-9/4 15. Not 13/4-16/4 15. Not 20/4-23/4 15. Not 27/4-30/4 15. I Not 2/4-29/4 15. J Not 12/4-6/12 15. K Not 30/4-30/4 15. L Not 13/4-13/4 15. Not 20/4-28/9 15. M Not 15/12 14-15/5 15. N Not 15/12 14-18/5 15. O Not 9/4-10/4 15. Not 13/4-17/4 15. Not 20/4-24/4 15. Not 27/4-30/4 15. P Not 7/1-9/12 15. Q Not 9/4-23/5 15. R Not 15/12 14-12/7 15. T Not 9/4-10/4 15. Not 13/4-17/4 15. Not 20/4-24/4 15. Not 26/4-2/10 15. U Not 15/12 14-25/4 15. Not 27/4-30/4 15. V Not 15/12 14-24/4 15. W Not 27/4-25/9 15. Y Not 3/4-8/4 15. Not 15/4-15/4 15. Not 22/4-22/4 15. Not 29/4-30/9 15. Z Not 9/4-10/4 15. Not 13/4-17/4 15. Not 20/4-24/4 15. Not 27/4-1/5 15. [ Not 20/12 14-19/9 15. \ Not 21/12 14-24/5 15. ] Not 20/12 14-16/5 15. ^ Not 21/12 14-17/5 15. _ Not 15/12 14-14/5 15. ` Not 19/12 14-15/5 15. { Not 15/12 14-16/5 15. | Not 9/4-11/4 15. Not 13/4-18/4 15. Not 20/4-25/4 15. Not 27/4-2/5 15. } Not 20/4-2/10 15. ~ Not 9/4-12/12 15. Not 26/4-27/9 15. € Not 20/12 14-18/4 15. Not 25/4-3/10 15. Not 15/12 14-17/4 15. Not 15/12 14-24/4 15. Not 27/4-30/4 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C
1/5-1/5 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

E F G I B J
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

B K B
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 19/12 14-1/5 15. ** Not 22/4-7/10 15. *** Not 1/5-25/9 15. **** Not 20/12 14-12/7 15. A Not 15/12 14-10/7 15. B Not 1/5-1/5 15. C Not 28/4-5/5 15. E Not 12/4-6/12 15. F Not 20/4-28/9 15. G Not 15/12 14-15/5 15. I Not 15/12 14-18/5 15. J Not 7/1-9/12 15. K Not 9/4-23/5 15. L Not 15/12 14-12/7 15. M Not 26/4-2/10 15. N Not 27/4-25/9 15. O Not 29/4-30/9 15. P Not 27/4-1/5 15. Q Not 20/12 14-19/9 15. R Not 21/12 14-24/5 15. T Not 20/12 14-16/5 15. U Not 21/12 14-17/5 15. V Not 15/12 14-14/5 15. W Not 19/12 14-15/5 15. Y Not 15/12 14-16/5 15. Z Not 27/4-2/5 15. [ Not 20/4-2/10 15. \ Not 9/4-12/12 15. ] Not 26/4-27/9 15. ^ Not 25/4-3/10 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C
2/5-13/5 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

E F G I J K L M N
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

O M
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 22/4-7/10 15. ** Not 1/5-25/9 15. *** Not 20/12 14-12/7 15. **** Not 15/12 14-10/7 15. A Not 2/5-2/5 15. Not 4/5-9/5 15. Not 11/5-11/5 15. B Not 3/5-3/5 15. Not 10/5-10/5 15. C Not 28/4-5/5 15. Not 12/5-12/5 15. E Not 4/5-7/5 15. Not 11/5-14/5 15. F Not 6/5-7/5 15. G Not 12/4-6/12 15. I Not 13/5-14/5 15. J Not 20/4-28/9 15. K Not 15/12 14-15/5 15. L Not 15/12 14-18/5 15. M Not 4/5-8/5 15. Not 11/5-11/5 15. N Not 7/1-9/12 15. O Not 9/4-23/5 15. P Not 15/12 14-12/7 15. Q Not 26/4-2/10 15. R Not 27/4-25/9 15. T Not 29/4-30/9 15. U Not 4/5-8/5 15. Not 11/5-15/5 15. V Not 20/12 14-19/9 15. W Not 21/12 14-24/5 15. Y Not 20/12 14-16/5 15. Z Not 21/12 14-17/5 15. [ Not 15/12 14-14/5 15. \ Not 19/12 14-15/5 15. ] Not 15/12 14-16/5 15. ^ Not 27/4-2/5 15. Not 4/5-9/5 15. Not 11/5-11/5 15. _ Not 20/4-2/10 15. ` Not 9/4-12/12 15. { Not 26/4-27/9 15. | Not 25/4-3/10 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C E
14/5-20/5 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

F G I J K L M A N O
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

A P Q A
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 22/4-7/10 15. ** Not 1/5-25/9 15. *** Not 20/12 14-12/7 15. **** Not 15/12 14-10/7 15. A Not 14/5-14/5 15. B Not 15/5-16/5 15. Not 18/5-23/5 15. C Not 17/5-17/5 15. E Not 19/5-19/5 15. F Not 11/5-14/5 15. Not 18/5-24/5 15. G Not 14/5-10/12 15. I Not 12/4-6/12 15. J Not 13/5-14/5 15. K Not 20/4-28/9 15. L Not 15/12 14-15/5 15. M Not 15/12 14-18/5 15. N Not 15/5-15/5 15. Not 18/5-22/5 15. O Not 7/1-9/12 15. P Not 9/4-23/5 15. Q Not 15/5-15/5 15. Not 18/5-24/5 15. R Not 15/12 14-12/7 15. T Not 26/4-2/10 15. U Not 27/4-25/9 15. V Not 29/4-30/9 15. W Not 11/5-15/5 15. Not 18/5-24/5 15. Y Not 20/12 14-19/9 15. Z Not 21/12 14-24/5 15. [ Not 20/12 14-16/5 15. \ Not 21/12 14-17/5 15. ] Not 15/12 14-14/5 15. ^ Not 19/12 14-15/5 15. _ Not 14/5-14/5 15. Not 18/5-25/9 15. ` Not 15/12 14-16/5 15. { Not 15/5-16/5 15. Not 18/5-26/9 15. | Not 20/4-2/10 15. } Not 9/4-12/12 15. ~ Not 26/4-27/9 15. Not 25/4-3/10 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B
21/5-24/5 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

C E F G I J
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

K C
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 22/4-7/10 15. ** Not 1/5-25/9 15. *** Not 20/12 14-12/7 15. **** Not 15/12 14-10/7 15. A Not 18/5-23/5 15. B Not 24/5-24/5 15. C Not 18/5-24/5 15. E Not 14/5-10/12 15. F Not 12/4-6/12 15. G Not 20/4-28/9 15. I Not 18/5-22/5 15. J Not 7/1-9/12 15. K Not 9/4-23/5 15. L Not 15/12 14-12/7 15. M Not 26/4-2/10 15. N Not 27/4-25/9 15. O Not 29/4-30/9 15. P Not 20/12 14-19/9 15. Q Not 21/12 14-24/5 15. R Not 18/5-25/9 15. T Not 18/5-26/9 15. U Not 20/4-2/10 15. V Not 9/4-12/12 15. W Not 26/4-27/9 15. Y Not 25/4-3/10 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A
25/5-25/5 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

B C A E A A F
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

A A
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 22/4-7/10 15. ** Not 1/5-25/9 15. *** Not 20/12 14-12/7 15. **** Not 15/12 14-10/7 15. A Not 25/5-25/5 15. B Not 14/5-10/12 15. C Not 12/4-6/12 15. E Not 20/4-28/9 15. F Not 7/1-9/12 15. G Not 15/12 14-12/7 15. I Not 26/4-2/10 15. J Not 27/4-25/9 15. K Not 29/4-30/9 15. L Not 20/12 14-19/9 15. M Not 18/5-25/9 15. N Not 18/5-26/9 15. O Not 20/4-2/10 15. P Not 9/4-12/12 15. Q Not 26/4-27/9 15. R Not 25/4-3/10 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.

 


* ** *** **** A B C E F
26/5-12/12 15 5 35 5 D 67 DX67 DX67 DX23 67 25

Tog nr. 1843 1845 1845 1847 1849 1849 601 601 601 605

Tog type. Lt Lt Lt Lt Et Et Et Et Et Nt

Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203 1203 1203 2325
Lysaker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214p 1214p 1214p 2336p
Asker jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224p 1224p 1224p 2347p
Drammen jb.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238p 1238p 1238p 0003p
Hokksund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251p 1251p 1251p 0017p
Vikersund stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 1311 1311 0039
Hønefoss stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333 1333 1333 0103
Flå stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1417 1417 |
Nesbyen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 1443 1443 0220
Gol stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459 1459 1459 0234
Ål stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 1519 1519 0259
Geilo stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541 1541 1541 0322
Ustaoset stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 1553 1553 0334
Haugastøl stasjon . . . . . . . . . . . . 1127 1127 1603 1603 1603 0344
Finse stasjon . . . . . . . . . . . . 1156 1156 1623 1623 1623 0407
Hallingskeid stasjon . . . . . . . . . . . . 1209 1209 1634 1634 1634 |
Myrdal stasjon . . . . . . . . . . . . 1223 1223 1650 1650 1650 0436
Myrdal stasjon 1941 2016 2016 1829 . . . . . . 1650 1650 1650 0436
Upsete stasjon 1946 2021 2021 1833 . . . . . . | | | |
Vieren stasjon 1948 2023 2023 1836 . . . . . . | | | |
Ørneberget stasjon 1951 2027 2027 1839 . . . . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon 1954 2029 2029 1841 . . . . . . | | | |
Mjølfjell stasjon 1958 2034 2034 1846 . . . . . . | | | |
Reimegrend stasjon 2006 2042 2042 1854 . . . . . . | | | |
Skiple stasjon 2010 2045 2045 1857 . . . . . . | | | |
Øyeflaten stasjon 2013 2048 2048 1900 . . . . . . | | | |
Urdland stasjon 2015 2056 2056 1905 . . . . . . | | | |
Kløve stasjon 2021 2102 2102 1911 . . . . . . | | | |
Ygre stasjon 2024 2106 2106 1914 . . . . . . | | | |
Gjerdåker stasjon 2027 2108 2108 1917 . . . . . . | | | |
Voss stasjon 2032 2114 2114 1921 . . . . . . 1741 1741 1741 0529
Dale stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814 1814 1814 0559
Arna stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847 1847 1847 0640
Bergen stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 1858 1858 0651

G I J K L M N O
147 34 7 1234 17 DX67 167 DX67 DX23 3

Tog nr. 605 605 605 605 607 609 609 61 61 61

Tog type. Nt Nt Nt Nt Et Et Et Et Et Et

Oslo S 2325 2325 2325 2325 . . . 0625 0625 0825 0825 0825
Lysaker jb.st. 2336p 2336p 2336 2336p . . . 0636p 0636p 0836p 0836p 0836p
Asker jb.st. 2347p 2347p 2347 2347p . . . 0646p 0646p 0846p 0846p 0846p
Drammen jb.st. 0003p 0003p 0003 0003p . . . 0700p 0700p 0900p 0900p 0900p
Hokksund stasjon 0017p 0017p 0017p 0017p . . . | | | | |
Vikersund stasjon 0039 0039 0039 0039 . . . | | | | |
Hønefoss stasjon 0103 0103 0103 0103 . . . 0758 0758 0954 0954 0955
Flå stasjon | | | | . . . | | | | 1039
Nesbyen stasjon 0220 0220 0220 0220 . . . 0911 0911 1103 1103 1103
Gol stasjon 0234 0234 0234 0234 . . . 0925 0925 1116 1116 1116
Ål stasjon 0259 0259 0259 0259 1540 0947 0947 1136 1136 1136
Geilo stasjon 0322 0322 0322 0322 1602 1012 1012 1157 1157 1157
Ustaoset stasjon 0334 0334 0334 0334 1615 | | 1208 1208 1208
Haugastøl stasjon 0344 0344 0344 0344 1626 1043 1043 | | 1216
Finse stasjon 0407 0407 0407 0407 1648 1118 1118 1235 1235 1235
Hallingskeid stasjon | | | | 1659 1134 1134 | | 1246
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Myrdal stasjon 0436 0436 0436 0436 1717 1206 1206 1301 1301 1301
Upsete stasjon | | | | | | | | | |
Vieren stasjon | | | | | | | | | |
Ørneberget stasjon | | | | | | | | | |
Ljosanbotn stasjon | | | | | | | | | |
Mjølfjell stasjon | | | | | | | | | |
Reimegrend stasjon | | | | | | | | | |
Skiple stasjon | | | | | | | | | |
Øyeflaten stasjon | | | | | | | | | |
Urdland stasjon | | | | | | | | | |
Kløve stasjon | | | | | | | | | |
Ygre stasjon | | | | | | | | | |
Gjerdåker stasjon | | | | | | | | | |
Voss stasjon 0529 0529 0529 0529 1807 1300 1300 1345 1345 1345
Dale stasjon 0559 0559 0559 0559 | . . . . . . 1413 1413 1413
Arna stasjon 0640a 0640 0640 0640a 1908a . . . . . . 1448a 1448 1448a
Bergen stasjon 0651 0651 0651 0651 1919 . . . . . . 1459 1459 1459

P N
DX67 4567 6 1457 DX67

Tog nr. 611 63 63 63 63

Tog type. Lt Et Et Et Et

Oslo S . . . 1525 1525 1525 1525
Lysaker jb.st. . . . 1536p 1536p 1536p 1536p
Asker jb.st. . . . 1546p 1546p 1546p 1546p
Drammen jb.st. . . . 1600p 1600p 1600p 1600p
Hokksund stasjon . . . | | | |
Vikersund stasjon . . . | | | |
Hønefoss stasjon . . . 1654 1654 1654 1654
Flå stasjon . . . | | | |
Nesbyen stasjon . . . 1802 1802 1802 1802
Gol stasjon . . . 1815 1815 1815 1815
Ål stasjon . . . 1834 1834 1834 1834
Geilo stasjon . . . 1856 1856 1856 1856
Ustaoset stasjon . . . 1907 1907 1907 1907
Haugastøl stasjon . . . | | | |
Finse stasjon . . . 1934 1934 1934 1934
Hallingskeid stasjon . . . | | | |
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Myrdal stasjon . . . 2000 2000 2000 2000
Upsete stasjon . . . | | | |
Vieren stasjon . . . | | | |
Ørneberget stasjon . . . | | | |
Ljosanbotn stasjon . . . | | | |
Mjølfjell stasjon . . . | | | |
Reimegrend stasjon . . . | | | |
Skiple stasjon . . . | | | |
Øyeflaten stasjon . . . | | | |
Urdland stasjon . . . | | | |
Kløve stasjon . . . | | | |
Ygre stasjon . . . | | | |
Gjerdåker stasjon . . . | | | |
Voss stasjon . . . 2043 2043 2043 2043
Dale stasjon . . . 2114 2114 2114 2114
Arna stasjon 0634 2151 2151 2151 2151
Bergen stasjon 0644 2202 2202 2202 2202

* Not 2/10-11/12 15. ** Not 22/4-7/10 15. Not 14/10-14/10 15. Not 21/10-21/10 15. Not 28/10-28/10 15. Not 4/11-4/11 15. Not 11/11-11/11 15. Not 18/11-18/11 15. Not 25/11-25/11 15. Not 2/12-2/12 15. Not 9/12-9/12 15. *** Not 1/5-25/9 15. Not 9/10-11/12 15. **** Not 28/9-12/12 15. A Not 20/12 14-12/7 15. Not 26/9-12/12 15. B Not 15/12 14-10/7 15. Not 17/8-11/12 15. C Not 28/5-30/5 15. Not 1/6-6/6 15. Not 8/6-13/6 15. Not 15/6-20/6 15. Not 22/6-27/6 15. Not 29/6-4/7 15. Not 6/7-11/7 15. Not 13/7-18/7 15. Not 20/7-25/7 15. Not 27/7-1/8 15. Not 3/8-8/8 15. Not 10/8-15/8 15. Not 17/8-22/8 15. Not 24/8-29/8 15. Not 31/8-5/9 15. Not 7/9-12/9 15. Not 14/9-19/9 15. Not 21/9-26/9 15. Not 28/9-12/12 15. E Not 31/5-31/5 15. Not 7/6-7/6 15. Not 14/6-14/6 15. Not 21/6-21/6 15. Not 28/6-28/6 15. Not 5/7-5/7 15. Not 12/7-12/7 15. Not 19/7-19/7 15. Not 26/7-26/7 15. Not 2/8-2/8 15. Not 9/8-9/8 15. Not 16/8-16/8 15. Not 23/8-23/8 15. Not 30/8-30/8 15. Not 6/9-6/9 15. Not 13/9-13/9 15. Not 20/9-20/9 15. Not 27/9-27/9 15. F Not 26/5-26/5 15. Not 2/6-2/6 15. Not 9/6-9/6 15. Not 16/6-16/6 15. Not 23/6-23/6 15. Not 30/6-30/6 15. Not 7/7-7/7 15. Not 14/7-14/7 15. Not 21/7-21/7 15. Not 28/7-28/7 15. Not 4/8-4/8 15. Not 11/8-11/8 15. Not 18/8-18/8 15. Not 25/8-25/8 15. Not 1/9-1/9 15. Not 8/9-8/9 15. Not 15/9-15/9 15. Not 22/9-22/9 15. Not 29/9-29/9 15. Not 6/10-6/10 15. Not 13/10-13/10 15. Not 20/10-20/10 15. Not 27/10-27/10 15. Not 3/11-3/11 15. Not 10/11-10/11 15. Not 17/11-17/11 15. Not 24/11-24/11 15. Not 1/12-1/12 15. Not 8/12-8/12 15. G Not 28/5-28/5 15. Not 1/6-4/6 15. Not 8/6-11/6 15. Not 15/6-18/6 15. Not 22/6-25/6 15. Not 29/6-2/7 15. Not 6/7-9/7 15. Not 13/7-16/7 15. Not 20/7-23/7 15. Not 27/7-30/7 15. Not 3/8-6/8 15. Not 10/8-13/8 15. Not 17/8-20/8 15. Not 24/8-27/8 15. Not 31/8-3/9 15. Not 7/9-10/9 15. Not 14/9-17/9 15. Not 21/9-24/9 15. Not 28/9-1/10 15. Not 5/10-8/10 15. Not 12/10-15/10 15. Not 19/10-22/10 15. Not 26/10-29/10 15. Not 2/11-5/11 15. Not 9/11-12/11 15. Not 16/11-19/11 15. Not 23/11-26/11 15. Not 30/11-3/12 15. Not 7/12-10/12 15. I Not 14/5-10/12 15. J Not 12/4-6/12 15. K Not 20/4-28/9 15. Not 5/10-5/10 15. Not 12/10-12/10 15. Not 19/10-19/10 15. Not 26/10-26/10 15. Not 2/11-2/11 15. Not 9/11-9/11 15. Not 16/11-16/11 15. Not 23/11-23/11 15. Not 30/11-30/11 15. Not 7/12-7/12 15. L Not 28/9-11/12 15. M Not 1/6-1/6 15. Not 8/6-8/6 15. Not 15/6-15/6 15. Not 22/6-22/6 15. Not 29/6-29/6 15. Not 6/7-6/7 15. Not 13/7-13/7 15. Not 20/7-20/7 15. Not 27/7-27/7 15. Not 3/8-3/8 15. Not 10/8-10/8 15. Not 17/8-17/8 15. Not 24/8-24/8 15. Not 31/8-31/8 15. Not 7/9-7/9 15. Not 14/9-14/9 15. Not 21/9-12/12 15. N Not 28/5-29/5 15. Not 1/6-5/6 15. Not 8/6-12/6 15. Not 15/6-19/6 15. Not 22/6-26/6 15. Not 29/6-3/7 15. Not 6/7-10/7 15. Not 13/7-17/7 15. Not 20/7-24/7 15. Not 27/7-31/7 15. Not 3/8-7/8 15. Not 10/8-14/8 15. Not 17/8-21/8 15. Not 24/8-28/8 15. Not 31/8-4/9 15. Not 7/9-11/9 15. Not 14/9-18/9 15. Not 21/9-25/9 15. Not 28/9-2/10 15. Not 5/10-9/10 15. Not 12/10-16/10 15. Not 19/10-23/10 15. Not 26/10-30/10 15. Not 2/11-6/11 15. Not 9/11-13/11 15. Not 16/11-20/11 15. Not 23/11-27/11 15. Not 30/11-4/12 15. Not 7/12-11/12 15. O Not 7/1-9/12 15. P Not 28/5-12/12 15. Q Not 15/12 14-12/7 15. Not 17/8-21/8 15. Not 24/8-28/8 15. Not 31/8-4/9 15. Not 7/9-11/9 15. Not 14/9-18/9 15. Not 21/9-12/12 15. R Not 26/4-2/10 15. Not 5/10-9/10 15. Not 12/10-16/10 15. Not 19/10-23/10 15. Not 26/10-30/10 15. Not 2/11-6/11 15. Not 9/11-13/11 15. Not 16/11-20/11 15. Not 23/11-27/11 15. Not 30/11-4/12 15. Not 7/12-11/12 15. T Not 28/5-29/5 15. Not 1/6-5/6 15. Not 8/6-12/6 15. Not 15/6-19/6 15. Not 22/6-26/6 15. Not 29/6-3/7 15. Not 6/7-10/7 15. Not 13/7-17/7 15. Not 20/7-24/7 15. Not 27/7-31/7 15. Not 3/8-7/8 15. Not 10/8-14/8 15. Not 17/8-21/8 15. Not 24/8-28/8 15. Not 31/8-4/9 15. Not 7/9-11/9 15. Not 14/9-18/9 15. Not 21/9-25/9 15. Not 28/9-12/12 15. U Not 27/4-25/9 15. V Not 29/4-30/9 15. Not 7/10-7/10 15. Not 14/10-14/10 15. Not 21/10-21/10 15. Not 28/10-28/10 15. Not 4/11-4/11 15. Not 11/11-11/11 15. Not 18/11-18/11 15. Not 25/11-25/11 15. Not 2/12-2/12 15. Not 9/12-9/12 15. W Not 20/12 14-19/9 15. Not 3/10-12/12 15. Y Not 27/9-6/12 15. Z Not 31/5-6/12 15. [ Not 28/9-10/12 15. \ Not 1/6-7/12 15. ] Not 18/5-25/9 15. ^ Not 1/6-1/6 15. Not 8/6-8/6 15. Not 15/6-15/6 15. Not 22/6-22/6 15. Not 29/6-29/6 15. Not 6/7-6/7 15. Not 13/7-13/7 15. Not 20/7-20/7 15. Not 27/7-27/7 15. Not 3/8-3/8 15. Not 10/8-10/8 15. Not 17/8-17/8 15. Not 24/8-24/8 15. Not 31/8-31/8 15. Not 7/9-7/9 15. Not 14/9-14/9 15. Not 21/9-7/12 15. _ Not 18/5-26/9 15. Not 28/9-3/10 15. Not 5/10-10/10 15. Not 12/10-17/10 15. Not 19/10-24/10 15. Not 26/10-31/10 15. Not 2/11-7/11 15. Not 9/11-14/11 15. Not 16/11-21/11 15. Not 23/11-28/11 15. Not 30/11-5/12 15. Not 7/12-12/12 15. ` Not 20/4-2/10 15. { Not 9/4-12/12 15. | Not 26/4-27/9 15. } Not 10/10-12/12 15. ~ Not 25/4-3/10 15. Not 5/10-11/12 15. € Not 28/5-29/5 15. Not 1/6-5/6 15. Not 8/6-12/6 15. Not 15/6-19/6 15. Not 22/6-26/6 15. Not 29/6-3/7 15. Not 6/7-10/7 15. Not 13/7-17/7 15. Not 20/7-24/7 15. Not 27/7-31/7 15. Not 3/8-7/8 15. Not 10/8-14/8 15. Not 17/8-21/8 15. Not 24/8-28/8 15. Not 31/8-4/9 15. Not 7/9-11/9 15. Not 14/9-18/9 15. Not 21/9-25/9 15. Not 28/9-11/12 15. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except