12-731 Voss-Vinje-Myrkdalen-Vik-Vangsnes
Click here for return

Local line: 970
Address: Tide Buss AS Tel. +47 Straumsfjellvegen 2, fax: +47 05505

* ** *** *** **** A B **** ****
24/11 14-29/3 15 5 12 7 DX67 DX67 1 DX67 DX67 1 1

Tur nr. 651 656 3175 653 651 651 651 656 656 653

Vangsnes kai . . . 1730 1730 . . . . . . . . . . . . 1730 1730 . . .
Krossen . . . 1734 1734 . . . . . . . . . . . . 1734 1734 . . .
Djuvik Indre . . . 1741 1741 . . . . . . . . . . . . 1741 1741 . . .
Vik . . . 1750 1750 . . . . . . . . . . . . 1750 1750 . . .
Tryti . . . 1753 1753 . . . . . . . . . . . . 1753 1753 . . .
Tistel . . . 1756 1756 . . . . . . . . . . . . 1756 1756 . . .
Fossestølen . . . 1809 1809 . . . . . . . . . . . . 1809 1809 . . .
Kvilesteinane v.kr. . . . 1817 1817 . . . . . . . . . . . . 1817 1817 . . .
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 . . . 1818 1818 . . . . . . . . . . . . 1818 1818 . . .
Holo . . . 1825 1825 . . . . . . . . . . . . 1825 1825 . . .
Nyestølen . . . 1829 1829 . . . . . . . . . . . . 1829 1829 . . .
Helgatun 0730 1830 1830 1415 0730 0730 0730 1830 1830 1415
Årmot 0731 1831 1831 1416 0731 0731 0731 1831 1831 1416
Voss Fjellandsby 0732 1831 1831 1416 0732 0732 0732 1831 1831 1416
Vossestrand hotel 0732 1831 1831 1417 0732 0732 0732 1831 1831 1417
Myrland 0733 1832 1832 1417 0733 0733 0733 1832 1832 1417
Bystøl 0733 1832 1832 1418 0733 0733 0733 1832 1832 1418
Hirthelid 0734 1832 1832 1418 0734 0734 0734 1832 1832 1418
Helgelandsteinen 0734 1832 1832 1419 0734 0734 0734 1832 1832 1419
Vetla bru 0735 1833 1833 1420 0735 0735 0735 1833 1833 1420
Jensasvingen 0736 1833 1833 1420 0736 0736 0736 1833 1833 1420
Hirth 0736 1834 1834 1420 0736 0736 0736 1834 1834 1420
Skjervheim v.kr. 0737 1834 1834 1421 0737 0737 0737 1834 1834 1421
Tveito kryss 0737 1834 1834 1421 0737 0737 0737 1834 1834 1421
Flisram v.kr. 0738 1835 1835 1422 0738 0738 0738 1835 1835 1422
Hagen 0739 1835 1835 1423 0739 0739 0739 1835 1835 1423
Tråhaugen 0740 1836 1836 1423 0740 0740 0740 1836 1836 1423
Kvasshaugen 0740 1836 1836 1424 0740 0740 0740 1836 1836 1424
Nesheim Rv 13 0742 1837 1837 1425 0742 0742 0742 1837 1837 1425
Vinje 0747 1840 1840 1430 0747 0747 0747 1840 1840 1430
Gamleheimen 0748 1841 1841 . . . 0748 0748 0748 1841 1841 . . .
Sundve sk. 0751 1842 1842 . . . 0751 0751 0751 1842 1842 . . .
Hole bru 0752 1843 1843 . . . 0752 0752 0752 1843 1843 . . .
Rødno v.kr. 0753 1844 1844 . . . 0753 0753 0753 1844 1844 . . .
Skjelviki 0754 1845 1845 . . . 0754 0754 0754 1845 1845 . . .
Kvarme 0757 1846 1846 . . . 0757 0757 0757 1846 1846 . . .
Taulen 0757 1846 1846 . . . 0757 0757 0757 1846 1846 . . .
Gjøstein 0802 1849 1849 . . . 0802 0802 0802 1849 1849 . . .
Tvinno 0804 1850 1850 . . . 0804 0804 0804 1850 1850 . . .
Telland 0806 1852 1852 . . . 0806 0806 0806 1852 1852 . . .
Pøyso 0807 1853 1853 . . . 0807 0807 0807 1853 1853 . . .
Myklebust 0809 1854 1854 . . . 0809 0809 0809 1854 1854 . . .
Løno nord 0810 1854 1854 . . . 0810 0810 0810 1854 1854 . . .
Løno sør 0811 1855 1855 . . . 0811 0811 0811 1855 1855 . . .
Blikberg 0812 1855 1855 . . . 0812 0812 0812 1855 1855 . . .
Sauesmoen 0812 1856 1856 . . . 0812 0812 0812 1856 1856 . . .
Saue camping 0813 1856 1856 . . . 0813 0813 0813 1856 1856 . . .
Saue 0814 1857 1857 . . . 0814 0814 0814 1857 1857 . . .
Norekvålsvingen 0815 1857 1857 . . . 0815 0815 0815 1857 1857 . . .
Eensmoen 0816 1858 1858 . . . 0816 0816 0816 1858 1858 . . .
Een 0817 1859 1859 . . . 0817 0817 0817 1859 1859 . . .
Flatekvål v.kr. 0819 1900 1900 . . . 0819 0819 0819 1900 1900 . . .
Skulestad sk. 0819 1900 1900 . . . 0819 0819 0819 1900 1900 . . .
Skulestadmo E16 0820 1900 1900 . . . 0820 0820 0820 1900 1900 . . .
Voss jordbrukssk. 0821 1901 1901 . . . 0821 0821 0821 1901 1901 . . .
Voss Barneheim 0822 1902 1902 . . . 0822 0822 0822 1902 1902 . . .
Lundarosen 0823 1902 1902 . . . 0823 0823 0823 1902 1902 . . .
Dammen | 1903 1903 . . . | | | 1903 1903 . . .
Mylna | 1904 1904 . . . | | | 1904 1904 . . .
Voss Mega | 1904 1904 . . . | | | 1904 1904 . . .
Brynagjelet 0825 | | . . . 0825 0825 0825 | | . . .
Vetleflaten 0827 | | . . . 0827 0827 0827 | | . . .
Fredheim 0828 | | . . . 0828 0828 0828 | | . . .
Hotel Jarl 0828 | | . . . 0828 0828 0828 | | . . .
Bøndenes Hus 0829 1904 1904 . . . 0829 0829 0829 1904 1904 . . .
Voss jb.st. buss 0830 1905 1905 . . . 0830 0830 0830 1905 1905 . . .

A * *** * A
DX67 5 DX67 5 DX67

Tur nr. 656 656 656 653 653

Vangsnes kai 1730 1730 1730 . . . . . .
Krossen 1734 1734 1734 . . . . . .
Djuvik Indre 1741 1741 1741 . . . . . .
Vik 1750 1750 1750 . . . . . .
Tryti 1753 1753 1753 . . . . . .
Tistel 1756 1756 1756 . . . . . .
Fossestølen 1809 1809 1809 . . . . . .
Kvilesteinane v.kr. 1817 1817 1817 . . . . . .
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 1818 1818 . . . . . .
Holo 1825 1825 1825 . . . . . .
Nyestølen 1829 1829 1829 . . . . . .
Helgatun 1830 1830 1830 1415 1415
Årmot 1831 1831 1831 1416 1416
Voss Fjellandsby 1831 1831 1831 1416 1416
Vossestrand hotel 1831 1831 1831 1417 1417
Myrland 1832 1832 1832 1417 1417
Bystøl 1832 1832 1832 1418 1418
Hirthelid 1832 1832 1832 1418 1418
Helgelandsteinen 1832 1832 1832 1419 1419
Vetla bru 1833 1833 1833 1420 1420
Jensasvingen 1833 1833 1833 1420 1420
Hirth 1834 1834 1834 1420 1420
Skjervheim v.kr. 1834 1834 1834 1421 1421
Tveito kryss 1834 1834 1834 1421 1421
Flisram v.kr. 1835 1835 1835 1422 1422
Hagen 1835 1835 1835 1423 1423
Tråhaugen 1836 1836 1836 1423 1423
Kvasshaugen 1836 1836 1836 1424 1424
Nesheim Rv 13 1837 1837 1837 1425 1425
Vinje 1840 1840 1840 1430 1430
Gamleheimen 1841 1841 1841 . . . . . .
Sundve sk. 1842 1842 1842 . . . . . .
Hole bru 1843 1843 1843 . . . . . .
Rødno v.kr. 1844 1844 1844 . . . . . .
Skjelviki 1845 1845 1845 . . . . . .
Kvarme 1846 1846 1846 . . . . . .
Taulen 1846 1846 1846 . . . . . .
Gjøstein 1849 1849 1849 . . . . . .
Tvinno 1850 1850 1850 . . . . . .
Telland 1852 1852 1852 . . . . . .
Pøyso 1853 1853 1853 . . . . . .
Myklebust 1854 1854 1854 . . . . . .
Løno nord 1854 1854 1854 . . . . . .
Løno sør 1855 1855 1855 . . . . . .
Blikberg 1855 1855 1855 . . . . . .
Sauesmoen 1856 1856 1856 . . . . . .
Saue camping 1856 1856 1856 . . . . . .
Saue 1857 1857 1857 . . . . . .
Norekvålsvingen 1857 1857 1857 . . . . . .
Eensmoen 1858 1858 1858 . . . . . .
Een 1859 1859 1859 . . . . . .
Flatekvål v.kr. 1900 1900 1900 . . . . . .
Skulestad sk. 1900 1900 1900 . . . . . .
Skulestadmo E16 1900 1900 1900 . . . . . .
Voss jordbrukssk. 1901 1901 1901 . . . . . .
Voss Barneheim 1902 1902 1902 . . . . . .
Lundarosen 1902 1902 1902 . . . . . .
Dammen 1903 1903 1903 . . . . . .
Mylna 1904 1904 1904 . . . . . .
Voss Mega 1904 1904 1904 . . . . . .
Brynagjelet | | | . . . . . .
Vetleflaten | | | . . . . . .
Fredheim | | | . . . . . .
Hotel Jarl | | | . . . . . .
Bøndenes Hus 1904 1904 1904 . . . . . .
Voss jb.st. buss 1905 1905 1905 . . . . . .

* Not 28/11-26/12 14. Not 9/1-27/3 15. ** Not 24/11-22/12 14. Not 5/1-30/3 15. *** Not 22/12-30/12 14. Not 1/1-2/1 15. Not 16/2-27/2 15. Not 30/3-30/3 15. **** Not 24/11-15/12 14. Not 29/12 14-30/3 15. A Not 24/11 14-20/2 15. Not 2/3-30/3 15. B Not 24/11 14-13/2 15. Not 23/2-30/3 15.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except