12-731 Voss-Vinje-Myrkdalen-Vik-Vangsnes
Click here for return

970 - timetable for the period and 28/3-6/4 15

970 - timetable for the period and 7/4-12/4 15

970 - timetable for the period and 13/4-30/4 15

970 - timetable for the period and 1/5-21/6 15

Local line: 970
Address: Tide Buss AS Tel. +47 Straumsfjellvegen 2, fax: +47 05505

* ** ** *** **** ** A
9/3-27/3 15 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 7 3 DX67 7

Tur nr. 656 651 656 653 651 656 3175 656 653 3175

Vangsnes kai 1730 . . . 1730 . . . . . . 1730 1730 1730 . . . 1730
Krossen 1734 . . . 1734 . . . . . . 1734 1734 1734 . . . 1734
Djuvik Indre 1741 . . . 1741 . . . . . . 1741 1741 1741 . . . 1741
Vik 1750 . . . 1750 . . . . . . 1750 1750 1750 . . . 1750
Tryti 1753 . . . 1753 . . . . . . 1753 1753 1753 . . . 1753
Tistel 1756 . . . 1756 . . . . . . 1756 1756 1756 . . . 1756
Fossestølen 1809 . . . 1809 . . . . . . 1809 1809 1809 . . . 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817 . . . 1817 . . . . . . 1817 1817 1817 . . . 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 . . . 1818 . . . . . . 1818 1818 1818 . . . 1818
Holo 1825 . . . 1825 . . . . . . 1825 1825 1825 . . . 1825
Nyestølen 1829 . . . 1829 . . . . . . 1829 1829 1829 . . . 1829
Helgatun 1830 0730 1830 1415 0730 1830 1830 1830 1415 1830
Årmot 1831 0731 1831 1416 0731 1831 1831 1831 1416 1831
Voss Fjellandsby 1831 0732 1831 1416 0732 1831 1831 1831 1416 1831
Vossestrand hotel 1831 0732 1831 1417 0732 1831 1831 1831 1417 1831
Myrland 1832 0733 1832 1417 0733 1832 1832 1832 1417 1832
Bystøl 1832 0733 1832 1418 0733 1832 1832 1832 1418 1832
Hirthelid 1832 0734 1832 1418 0734 1832 1832 1832 1418 1832
Helgelandsteinen 1832 0734 1832 1419 0734 1832 1832 1832 1419 1832
Vetla bru 1833 0735 1833 1420 0735 1833 1833 1833 1420 1833
Jensasvingen 1833 0736 1833 1420 0736 1833 1833 1833 1420 1833
Hirth 1834 0736 1834 1420 0736 1834 1834 1834 1420 1834
Skjervheim v.kr. 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Tveito kryss 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Flisram v.kr. 1835 0738 1835 1422 0738 1835 1835 1835 1422 1835
Hagen 1835 0739 1835 1423 0739 1835 1835 1835 1423 1835
Tråhaugen 1836 0740 1836 1423 0740 1836 1836 1836 1423 1836
Kvasshaugen 1836 0740 1836 1424 0740 1836 1836 1836 1424 1836
Nesheim Rv 13 1837 0742 1837 1425 0742 1837 1837 1837 1425 1837
Vinje 1840 0747 1840 1430 0747 1840 1840 1840 1430 1840
Gamleheimen 1841 0748 1841 . . . 0748 1841 1841 1841 . . . 1841
Sundve sk. 1842 0751 1842 . . . 0751 1842 1842 1842 . . . 1842
Hole bru 1843 0752 1843 . . . 0752 1843 1843 1843 . . . 1843
Rødno v.kr. 1844 0753 1844 . . . 0753 1844 1844 1844 . . . 1844
Skjelviki 1845 0754 1845 . . . 0754 1845 1845 1845 . . . 1845
Kvarme 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Taulen 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Gjøstein 1849 0802 1849 . . . 0802 1849 1849 1849 . . . 1849
Tvinno 1850 0804 1850 . . . 0804 1850 1850 1850 . . . 1850
Telland 1852 0806 1852 . . . 0806 1852 1852 1852 . . . 1852
Pøyso 1853 0807 1853 . . . 0807 1853 1853 1853 . . . 1853
Myklebust 1854 0809 1854 . . . 0809 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno nord 1854 0810 1854 . . . 0810 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno sør 1855 0811 1855 . . . 0811 1855 1855 1855 . . . 1855
Blikberg 1855 0812 1855 . . . 0812 1855 1855 1855 . . . 1855
Sauesmoen 1856 0812 1856 . . . 0812 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue camping 1856 0813 1856 . . . 0813 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue 1857 0814 1857 . . . 0814 1857 1857 1857 . . . 1857
Norekvålsvingen 1857 0815 1857 . . . 0815 1857 1857 1857 . . . 1857
Eensmoen 1858 0816 1858 . . . 0816 1858 1858 1858 . . . 1858
Een 1859 0817 1859 . . . 0817 1859 1859 1859 . . . 1859
Flatekvål v.kr. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestad sk. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestadmo E16 1900 0820 1900 . . . 0820 1900 1900 1900 . . . 1900
Voss jordbrukssk. 1901 0821 1901 . . . 0821 1901 1901 1901 . . . 1901
Voss Barneheim 1902 0822 1902 . . . 0822 1902 1902 1902 . . . 1902
Lundarosen 1902 0823 1902 . . . 0823 1902 1902 1902 . . . 1902
Dammen 1903 | 1903 . . . | 1903 1903 1903 . . . 1903
Mylna 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss Mega 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Brynagjelet | 0825 | . . . 0825 | | | . . . |
Vetleflaten | 0827 | . . . 0827 | | | . . . |
Fredheim | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Hotel Jarl | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Bøndenes Hus 1904 0829 1904 . . . 0829 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss jb.st. buss 1905 0830 1905 . . . 0830 1905 1905 1905 . . . 1905

7

Tur nr. 3175

Vangsnes kai 1730
Krossen 1734
Djuvik Indre 1741
Vik 1750
Tryti 1753
Tistel 1756
Fossestølen 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818
Holo 1825
Nyestølen 1829
Helgatun 1830
Årmot 1831
Voss Fjellandsby 1831
Vossestrand hotel 1831
Myrland 1832
Bystøl 1832
Hirthelid 1832
Helgelandsteinen 1832
Vetla bru 1833
Jensasvingen 1833
Hirth 1834
Skjervheim v.kr. 1834
Tveito kryss 1834
Flisram v.kr. 1835
Hagen 1835
Tråhaugen 1836
Kvasshaugen 1836
Nesheim Rv 13 1837
Vinje 1840
Gamleheimen 1841
Sundve sk. 1842
Hole bru 1843
Rødno v.kr. 1844
Skjelviki 1845
Kvarme 1846
Taulen 1846
Gjøstein 1849
Tvinno 1850
Telland 1852
Pøyso 1853
Myklebust 1854
Løno nord 1854
Løno sør 1855
Blikberg 1855
Sauesmoen 1856
Saue camping 1856
Saue 1857
Norekvålsvingen 1857
Eensmoen 1858
Een 1859
Flatekvål v.kr. 1900
Skulestad sk. 1900
Skulestadmo E16 1900
Voss jordbrukssk. 1901
Voss Barneheim 1902
Lundarosen 1902
Dammen 1903
Mylna 1904
Voss Mega 1904
Brynagjelet |
Vetleflaten |
Fredheim |
Hotel Jarl |
Bøndenes Hus 1904
Voss jb.st. buss 1905

* Not 2/3-24/3 15. ** Not 2/3-1/5 15. *** Not 8/3-29/3 15. **** Not 4/3-25/3 15. A Not 8/3-26/4 15.

 * ** ** ** *** *** **** *** A
28/3-6/4 15 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 7 3 DX67 7

Tur nr. 656 651 656 653 651 656 3175 656 653 3175

Vangsnes kai 1730 . . . 1730 . . . . . . 1730 1730 1730 . . . 1730
Krossen 1734 . . . 1734 . . . . . . 1734 1734 1734 . . . 1734
Djuvik Indre 1741 . . . 1741 . . . . . . 1741 1741 1741 . . . 1741
Vik 1750 . . . 1750 . . . . . . 1750 1750 1750 . . . 1750
Tryti 1753 . . . 1753 . . . . . . 1753 1753 1753 . . . 1753
Tistel 1756 . . . 1756 . . . . . . 1756 1756 1756 . . . 1756
Fossestølen 1809 . . . 1809 . . . . . . 1809 1809 1809 . . . 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817 . . . 1817 . . . . . . 1817 1817 1817 . . . 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 . . . 1818 . . . . . . 1818 1818 1818 . . . 1818
Holo 1825 . . . 1825 . . . . . . 1825 1825 1825 . . . 1825
Nyestølen 1829 . . . 1829 . . . . . . 1829 1829 1829 . . . 1829
Helgatun 1830 0730 1830 1415 0730 1830 1830 1830 1415 1830
Årmot 1831 0731 1831 1416 0731 1831 1831 1831 1416 1831
Voss Fjellandsby 1831 0732 1831 1416 0732 1831 1831 1831 1416 1831
Vossestrand hotel 1831 0732 1831 1417 0732 1831 1831 1831 1417 1831
Myrland 1832 0733 1832 1417 0733 1832 1832 1832 1417 1832
Bystøl 1832 0733 1832 1418 0733 1832 1832 1832 1418 1832
Hirthelid 1832 0734 1832 1418 0734 1832 1832 1832 1418 1832
Helgelandsteinen 1832 0734 1832 1419 0734 1832 1832 1832 1419 1832
Vetla bru 1833 0735 1833 1420 0735 1833 1833 1833 1420 1833
Jensasvingen 1833 0736 1833 1420 0736 1833 1833 1833 1420 1833
Hirth 1834 0736 1834 1420 0736 1834 1834 1834 1420 1834
Skjervheim v.kr. 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Tveito kryss 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Flisram v.kr. 1835 0738 1835 1422 0738 1835 1835 1835 1422 1835
Hagen 1835 0739 1835 1423 0739 1835 1835 1835 1423 1835
Tråhaugen 1836 0740 1836 1423 0740 1836 1836 1836 1423 1836
Kvasshaugen 1836 0740 1836 1424 0740 1836 1836 1836 1424 1836
Nesheim Rv 13 1837 0742 1837 1425 0742 1837 1837 1837 1425 1837
Vinje 1840 0747 1840 1430 0747 1840 1840 1840 1430 1840
Gamleheimen 1841 0748 1841 . . . 0748 1841 1841 1841 . . . 1841
Sundve sk. 1842 0751 1842 . . . 0751 1842 1842 1842 . . . 1842
Hole bru 1843 0752 1843 . . . 0752 1843 1843 1843 . . . 1843
Rødno v.kr. 1844 0753 1844 . . . 0753 1844 1844 1844 . . . 1844
Skjelviki 1845 0754 1845 . . . 0754 1845 1845 1845 . . . 1845
Kvarme 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Taulen 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Gjøstein 1849 0802 1849 . . . 0802 1849 1849 1849 . . . 1849
Tvinno 1850 0804 1850 . . . 0804 1850 1850 1850 . . . 1850
Telland 1852 0806 1852 . . . 0806 1852 1852 1852 . . . 1852
Pøyso 1853 0807 1853 . . . 0807 1853 1853 1853 . . . 1853
Myklebust 1854 0809 1854 . . . 0809 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno nord 1854 0810 1854 . . . 0810 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno sør 1855 0811 1855 . . . 0811 1855 1855 1855 . . . 1855
Blikberg 1855 0812 1855 . . . 0812 1855 1855 1855 . . . 1855
Sauesmoen 1856 0812 1856 . . . 0812 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue camping 1856 0813 1856 . . . 0813 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue 1857 0814 1857 . . . 0814 1857 1857 1857 . . . 1857
Norekvålsvingen 1857 0815 1857 . . . 0815 1857 1857 1857 . . . 1857
Eensmoen 1858 0816 1858 . . . 0816 1858 1858 1858 . . . 1858
Een 1859 0817 1859 . . . 0817 1859 1859 1859 . . . 1859
Flatekvål v.kr. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestad sk. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestadmo E16 1900 0820 1900 . . . 0820 1900 1900 1900 . . . 1900
Voss jordbrukssk. 1901 0821 1901 . . . 0821 1901 1901 1901 . . . 1901
Voss Barneheim 1902 0822 1902 . . . 0822 1902 1902 1902 . . . 1902
Lundarosen 1902 0823 1902 . . . 0823 1902 1902 1902 . . . 1902
Dammen 1903 | 1903 . . . | 1903 1903 1903 . . . 1903
Mylna 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss Mega 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Brynagjelet | 0825 | . . . 0825 | | | . . . |
Vetleflaten | 0827 | . . . 0827 | | | . . . |
Fredheim | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Hotel Jarl | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Bøndenes Hus 1904 0829 1904 . . . 0829 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss jb.st. buss 1905 0830 1905 . . . 0830 1905 1905 1905 . . . 1905

B
7

Tur nr. 3175

Vangsnes kai 1730
Krossen 1734
Djuvik Indre 1741
Vik 1750
Tryti 1753
Tistel 1756
Fossestølen 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818
Holo 1825
Nyestølen 1829
Helgatun 1830
Årmot 1831
Voss Fjellandsby 1831
Vossestrand hotel 1831
Myrland 1832
Bystøl 1832
Hirthelid 1832
Helgelandsteinen 1832
Vetla bru 1833
Jensasvingen 1833
Hirth 1834
Skjervheim v.kr. 1834
Tveito kryss 1834
Flisram v.kr. 1835
Hagen 1835
Tråhaugen 1836
Kvasshaugen 1836
Nesheim Rv 13 1837
Vinje 1840
Gamleheimen 1841
Sundve sk. 1842
Hole bru 1843
Rødno v.kr. 1844
Skjelviki 1845
Kvarme 1846
Taulen 1846
Gjøstein 1849
Tvinno 1850
Telland 1852
Pøyso 1853
Myklebust 1854
Løno nord 1854
Løno sør 1855
Blikberg 1855
Sauesmoen 1856
Saue camping 1856
Saue 1857
Norekvålsvingen 1857
Eensmoen 1858
Een 1859
Flatekvål v.kr. 1900
Skulestad sk. 1900
Skulestadmo E16 1900
Voss jordbrukssk. 1901
Voss Barneheim 1902
Lundarosen 1902
Dammen 1903
Mylna 1904
Voss Mega 1904
Brynagjelet |
Vetleflaten |
Fredheim |
Hotel Jarl |
Bøndenes Hus 1904
Voss jb.st. buss 1905

* Not 6/4-22/6 15. ** Not 30/3-6/4 15. *** Not 2/3-1/5 15. **** Not 8/3-29/3 15. A Not 8/3-26/4 15. B Not 5/4-5/4 15.

 


* ** ** *** **** ** A
7/4-12/4 15 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 7 3 DX67 7

Tur nr. 656 651 656 653 651 656 3175 656 653 3175

Vangsnes kai 1730 . . . 1730 . . . . . . 1730 1730 1730 . . . 1730
Krossen 1734 . . . 1734 . . . . . . 1734 1734 1734 . . . 1734
Djuvik Indre 1741 . . . 1741 . . . . . . 1741 1741 1741 . . . 1741
Vik 1750 . . . 1750 . . . . . . 1750 1750 1750 . . . 1750
Tryti 1753 . . . 1753 . . . . . . 1753 1753 1753 . . . 1753
Tistel 1756 . . . 1756 . . . . . . 1756 1756 1756 . . . 1756
Fossestølen 1809 . . . 1809 . . . . . . 1809 1809 1809 . . . 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817 . . . 1817 . . . . . . 1817 1817 1817 . . . 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 . . . 1818 . . . . . . 1818 1818 1818 . . . 1818
Holo 1825 . . . 1825 . . . . . . 1825 1825 1825 . . . 1825
Nyestølen 1829 . . . 1829 . . . . . . 1829 1829 1829 . . . 1829
Helgatun 1830 0730 1830 1415 0730 1830 1830 1830 1415 1830
Årmot 1831 0731 1831 1416 0731 1831 1831 1831 1416 1831
Voss Fjellandsby 1831 0732 1831 1416 0732 1831 1831 1831 1416 1831
Vossestrand hotel 1831 0732 1831 1417 0732 1831 1831 1831 1417 1831
Myrland 1832 0733 1832 1417 0733 1832 1832 1832 1417 1832
Bystøl 1832 0733 1832 1418 0733 1832 1832 1832 1418 1832
Hirthelid 1832 0734 1832 1418 0734 1832 1832 1832 1418 1832
Helgelandsteinen 1832 0734 1832 1419 0734 1832 1832 1832 1419 1832
Vetla bru 1833 0735 1833 1420 0735 1833 1833 1833 1420 1833
Jensasvingen 1833 0736 1833 1420 0736 1833 1833 1833 1420 1833
Hirth 1834 0736 1834 1420 0736 1834 1834 1834 1420 1834
Skjervheim v.kr. 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Tveito kryss 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Flisram v.kr. 1835 0738 1835 1422 0738 1835 1835 1835 1422 1835
Hagen 1835 0739 1835 1423 0739 1835 1835 1835 1423 1835
Tråhaugen 1836 0740 1836 1423 0740 1836 1836 1836 1423 1836
Kvasshaugen 1836 0740 1836 1424 0740 1836 1836 1836 1424 1836
Nesheim Rv 13 1837 0742 1837 1425 0742 1837 1837 1837 1425 1837
Vinje 1840 0747 1840 1430 0747 1840 1840 1840 1430 1840
Gamleheimen 1841 0748 1841 . . . 0748 1841 1841 1841 . . . 1841
Sundve sk. 1842 0751 1842 . . . 0751 1842 1842 1842 . . . 1842
Hole bru 1843 0752 1843 . . . 0752 1843 1843 1843 . . . 1843
Rødno v.kr. 1844 0753 1844 . . . 0753 1844 1844 1844 . . . 1844
Skjelviki 1845 0754 1845 . . . 0754 1845 1845 1845 . . . 1845
Kvarme 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Taulen 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Gjøstein 1849 0802 1849 . . . 0802 1849 1849 1849 . . . 1849
Tvinno 1850 0804 1850 . . . 0804 1850 1850 1850 . . . 1850
Telland 1852 0806 1852 . . . 0806 1852 1852 1852 . . . 1852
Pøyso 1853 0807 1853 . . . 0807 1853 1853 1853 . . . 1853
Myklebust 1854 0809 1854 . . . 0809 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno nord 1854 0810 1854 . . . 0810 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno sør 1855 0811 1855 . . . 0811 1855 1855 1855 . . . 1855
Blikberg 1855 0812 1855 . . . 0812 1855 1855 1855 . . . 1855
Sauesmoen 1856 0812 1856 . . . 0812 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue camping 1856 0813 1856 . . . 0813 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue 1857 0814 1857 . . . 0814 1857 1857 1857 . . . 1857
Norekvålsvingen 1857 0815 1857 . . . 0815 1857 1857 1857 . . . 1857
Eensmoen 1858 0816 1858 . . . 0816 1858 1858 1858 . . . 1858
Een 1859 0817 1859 . . . 0817 1859 1859 1859 . . . 1859
Flatekvål v.kr. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestad sk. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestadmo E16 1900 0820 1900 . . . 0820 1900 1900 1900 . . . 1900
Voss jordbrukssk. 1901 0821 1901 . . . 0821 1901 1901 1901 . . . 1901
Voss Barneheim 1902 0822 1902 . . . 0822 1902 1902 1902 . . . 1902
Lundarosen 1902 0823 1902 . . . 0823 1902 1902 1902 . . . 1902
Dammen 1903 | 1903 . . . | 1903 1903 1903 . . . 1903
Mylna 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss Mega 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Brynagjelet | 0825 | . . . 0825 | | | . . . |
Vetleflaten | 0827 | . . . 0827 | | | . . . |
Fredheim | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Hotel Jarl | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Bøndenes Hus 1904 0829 1904 . . . 0829 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss jb.st. buss 1905 0830 1905 . . . 0830 1905 1905 1905 . . . 1905

7

Tur nr. 3175

Vangsnes kai 1730
Krossen 1734
Djuvik Indre 1741
Vik 1750
Tryti 1753
Tistel 1756
Fossestølen 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818
Holo 1825
Nyestølen 1829
Helgatun 1830
Årmot 1831
Voss Fjellandsby 1831
Vossestrand hotel 1831
Myrland 1832
Bystøl 1832
Hirthelid 1832
Helgelandsteinen 1832
Vetla bru 1833
Jensasvingen 1833
Hirth 1834
Skjervheim v.kr. 1834
Tveito kryss 1834
Flisram v.kr. 1835
Hagen 1835
Tråhaugen 1836
Kvasshaugen 1836
Nesheim Rv 13 1837
Vinje 1840
Gamleheimen 1841
Sundve sk. 1842
Hole bru 1843
Rødno v.kr. 1844
Skjelviki 1845
Kvarme 1846
Taulen 1846
Gjøstein 1849
Tvinno 1850
Telland 1852
Pøyso 1853
Myklebust 1854
Løno nord 1854
Løno sør 1855
Blikberg 1855
Sauesmoen 1856
Saue camping 1856
Saue 1857
Norekvålsvingen 1857
Eensmoen 1858
Een 1859
Flatekvål v.kr. 1900
Skulestad sk. 1900
Skulestadmo E16 1900
Voss jordbrukssk. 1901
Voss Barneheim 1902
Lundarosen 1902
Dammen 1903
Mylna 1904
Voss Mega 1904
Brynagjelet |
Vetleflaten |
Fredheim |
Hotel Jarl |
Bøndenes Hus 1904
Voss jb.st. buss 1905

* Not 6/4-22/6 15. ** Not 2/3-1/5 15. *** Not 12/4-21/6 15. **** Not 8/4-17/6 15. A Not 8/3-26/4 15.

 


* ** ** *** **** ** A
13/4-30/4 15 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 7 3 DX67 7

Tur nr. 656 651 656 653 651 656 3175 656 653 3175

Vangsnes kai 1730 . . . 1730 . . . . . . 1730 1730 1730 . . . 1730
Krossen 1734 . . . 1734 . . . . . . 1734 1734 1734 . . . 1734
Djuvik Indre 1741 . . . 1741 . . . . . . 1741 1741 1741 . . . 1741
Vik 1750 . . . 1750 . . . . . . 1750 1750 1750 . . . 1750
Tryti 1753 . . . 1753 . . . . . . 1753 1753 1753 . . . 1753
Tistel 1756 . . . 1756 . . . . . . 1756 1756 1756 . . . 1756
Fossestølen 1809 . . . 1809 . . . . . . 1809 1809 1809 . . . 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817 . . . 1817 . . . . . . 1817 1817 1817 . . . 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 . . . 1818 . . . . . . 1818 1818 1818 . . . 1818
Holo 1825 . . . 1825 . . . . . . 1825 1825 1825 . . . 1825
Nyestølen 1829 . . . 1829 . . . . . . 1829 1829 1829 . . . 1829
Helgatun 1830 0730 1830 1415 0730 1830 1830 1830 1415 1830
Årmot 1831 0731 1831 1416 0731 1831 1831 1831 1416 1831
Voss Fjellandsby 1831 0732 1831 1416 0732 1831 1831 1831 1416 1831
Vossestrand hotel 1831 0732 1831 1417 0732 1831 1831 1831 1417 1831
Myrland 1832 0733 1832 1417 0733 1832 1832 1832 1417 1832
Bystøl 1832 0733 1832 1418 0733 1832 1832 1832 1418 1832
Hirthelid 1832 0734 1832 1418 0734 1832 1832 1832 1418 1832
Helgelandsteinen 1832 0734 1832 1419 0734 1832 1832 1832 1419 1832
Vetla bru 1833 0735 1833 1420 0735 1833 1833 1833 1420 1833
Jensasvingen 1833 0736 1833 1420 0736 1833 1833 1833 1420 1833
Hirth 1834 0736 1834 1420 0736 1834 1834 1834 1420 1834
Skjervheim v.kr. 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Tveito kryss 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Flisram v.kr. 1835 0738 1835 1422 0738 1835 1835 1835 1422 1835
Hagen 1835 0739 1835 1423 0739 1835 1835 1835 1423 1835
Tråhaugen 1836 0740 1836 1423 0740 1836 1836 1836 1423 1836
Kvasshaugen 1836 0740 1836 1424 0740 1836 1836 1836 1424 1836
Nesheim Rv 13 1837 0742 1837 1425 0742 1837 1837 1837 1425 1837
Vinje 1840 0747 1840 1430 0747 1840 1840 1840 1430 1840
Gamleheimen 1841 0748 1841 . . . 0748 1841 1841 1841 . . . 1841
Sundve sk. 1842 0751 1842 . . . 0751 1842 1842 1842 . . . 1842
Hole bru 1843 0752 1843 . . . 0752 1843 1843 1843 . . . 1843
Rødno v.kr. 1844 0753 1844 . . . 0753 1844 1844 1844 . . . 1844
Skjelviki 1845 0754 1845 . . . 0754 1845 1845 1845 . . . 1845
Kvarme 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Taulen 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Gjøstein 1849 0802 1849 . . . 0802 1849 1849 1849 . . . 1849
Tvinno 1850 0804 1850 . . . 0804 1850 1850 1850 . . . 1850
Telland 1852 0806 1852 . . . 0806 1852 1852 1852 . . . 1852
Pøyso 1853 0807 1853 . . . 0807 1853 1853 1853 . . . 1853
Myklebust 1854 0809 1854 . . . 0809 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno nord 1854 0810 1854 . . . 0810 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno sør 1855 0811 1855 . . . 0811 1855 1855 1855 . . . 1855
Blikberg 1855 0812 1855 . . . 0812 1855 1855 1855 . . . 1855
Sauesmoen 1856 0812 1856 . . . 0812 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue camping 1856 0813 1856 . . . 0813 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue 1857 0814 1857 . . . 0814 1857 1857 1857 . . . 1857
Norekvålsvingen 1857 0815 1857 . . . 0815 1857 1857 1857 . . . 1857
Eensmoen 1858 0816 1858 . . . 0816 1858 1858 1858 . . . 1858
Een 1859 0817 1859 . . . 0817 1859 1859 1859 . . . 1859
Flatekvål v.kr. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestad sk. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestadmo E16 1900 0820 1900 . . . 0820 1900 1900 1900 . . . 1900
Voss jordbrukssk. 1901 0821 1901 . . . 0821 1901 1901 1901 . . . 1901
Voss Barneheim 1902 0822 1902 . . . 0822 1902 1902 1902 . . . 1902
Lundarosen 1902 0823 1902 . . . 0823 1902 1902 1902 . . . 1902
Dammen 1903 | 1903 . . . | 1903 1903 1903 . . . 1903
Mylna 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss Mega 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Brynagjelet | 0825 | . . . 0825 | | | . . . |
Vetleflaten | 0827 | . . . 0827 | | | . . . |
Fredheim | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Hotel Jarl | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Bøndenes Hus 1904 0829 1904 . . . 0829 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss jb.st. buss 1905 0830 1905 . . . 0830 1905 1905 1905 . . . 1905

7

Tur nr. 3175

Vangsnes kai 1730
Krossen 1734
Djuvik Indre 1741
Vik 1750
Tryti 1753
Tistel 1756
Fossestølen 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818
Holo 1825
Nyestølen 1829
Helgatun 1830
Årmot 1831
Voss Fjellandsby 1831
Vossestrand hotel 1831
Myrland 1832
Bystøl 1832
Hirthelid 1832
Helgelandsteinen 1832
Vetla bru 1833
Jensasvingen 1833
Hirth 1834
Skjervheim v.kr. 1834
Tveito kryss 1834
Flisram v.kr. 1835
Hagen 1835
Tråhaugen 1836
Kvasshaugen 1836
Nesheim Rv 13 1837
Vinje 1840
Gamleheimen 1841
Sundve sk. 1842
Hole bru 1843
Rødno v.kr. 1844
Skjelviki 1845
Kvarme 1846
Taulen 1846
Gjøstein 1849
Tvinno 1850
Telland 1852
Pøyso 1853
Myklebust 1854
Løno nord 1854
Løno sør 1855
Blikberg 1855
Sauesmoen 1856
Saue camping 1856
Saue 1857
Norekvålsvingen 1857
Eensmoen 1858
Een 1859
Flatekvål v.kr. 1900
Skulestad sk. 1900
Skulestadmo E16 1900
Voss jordbrukssk. 1901
Voss Barneheim 1902
Lundarosen 1902
Dammen 1903
Mylna 1904
Voss Mega 1904
Brynagjelet |
Vetleflaten |
Fredheim |
Hotel Jarl |
Bøndenes Hus 1904
Voss jb.st. buss 1905

* Not 6/4-22/6 15. ** Not 2/3-1/5 15. *** Not 12/4-21/6 15. **** Not 8/4-17/6 15. A Not 8/3-26/4 15.

 


* ** ** ** *** *** **** A ***
1/5-21/6 15 12 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 7 3 DX67 7

Tur nr. 656 651 656 653 651 656 3175 656 653 3175

Vangsnes kai 1730 . . . 1730 . . . . . . 1730 1730 1730 . . . 1730
Krossen 1734 . . . 1734 . . . . . . 1734 1734 1734 . . . 1734
Djuvik Indre 1741 . . . 1741 . . . . . . 1741 1741 1741 . . . 1741
Vik 1750 . . . 1750 . . . . . . 1750 1750 1750 . . . 1750
Tryti 1753 . . . 1753 . . . . . . 1753 1753 1753 . . . 1753
Tistel 1756 . . . 1756 . . . . . . 1756 1756 1756 . . . 1756
Fossestølen 1809 . . . 1809 . . . . . . 1809 1809 1809 . . . 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817 . . . 1817 . . . . . . 1817 1817 1817 . . . 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818 . . . 1818 . . . . . . 1818 1818 1818 . . . 1818
Holo 1825 . . . 1825 . . . . . . 1825 1825 1825 . . . 1825
Nyestølen 1829 . . . 1829 . . . . . . 1829 1829 1829 . . . 1829
Helgatun 1830 0730 1830 1415 0730 1830 1830 1830 1415 1830
Årmot 1831 0731 1831 1416 0731 1831 1831 1831 1416 1831
Voss Fjellandsby 1831 0732 1831 1416 0732 1831 1831 1831 1416 1831
Vossestrand hotel 1831 0732 1831 1417 0732 1831 1831 1831 1417 1831
Myrland 1832 0733 1832 1417 0733 1832 1832 1832 1417 1832
Bystøl 1832 0733 1832 1418 0733 1832 1832 1832 1418 1832
Hirthelid 1832 0734 1832 1418 0734 1832 1832 1832 1418 1832
Helgelandsteinen 1832 0734 1832 1419 0734 1832 1832 1832 1419 1832
Vetla bru 1833 0735 1833 1420 0735 1833 1833 1833 1420 1833
Jensasvingen 1833 0736 1833 1420 0736 1833 1833 1833 1420 1833
Hirth 1834 0736 1834 1420 0736 1834 1834 1834 1420 1834
Skjervheim v.kr. 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Tveito kryss 1834 0737 1834 1421 0737 1834 1834 1834 1421 1834
Flisram v.kr. 1835 0738 1835 1422 0738 1835 1835 1835 1422 1835
Hagen 1835 0739 1835 1423 0739 1835 1835 1835 1423 1835
Tråhaugen 1836 0740 1836 1423 0740 1836 1836 1836 1423 1836
Kvasshaugen 1836 0740 1836 1424 0740 1836 1836 1836 1424 1836
Nesheim Rv 13 1837 0742 1837 1425 0742 1837 1837 1837 1425 1837
Vinje 1840 0747 1840 1430 0747 1840 1840 1840 1430 1840
Gamleheimen 1841 0748 1841 . . . 0748 1841 1841 1841 . . . 1841
Sundve sk. 1842 0751 1842 . . . 0751 1842 1842 1842 . . . 1842
Hole bru 1843 0752 1843 . . . 0752 1843 1843 1843 . . . 1843
Rødno v.kr. 1844 0753 1844 . . . 0753 1844 1844 1844 . . . 1844
Skjelviki 1845 0754 1845 . . . 0754 1845 1845 1845 . . . 1845
Kvarme 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Taulen 1846 0757 1846 . . . 0757 1846 1846 1846 . . . 1846
Gjøstein 1849 0802 1849 . . . 0802 1849 1849 1849 . . . 1849
Tvinno 1850 0804 1850 . . . 0804 1850 1850 1850 . . . 1850
Telland 1852 0806 1852 . . . 0806 1852 1852 1852 . . . 1852
Pøyso 1853 0807 1853 . . . 0807 1853 1853 1853 . . . 1853
Myklebust 1854 0809 1854 . . . 0809 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno nord 1854 0810 1854 . . . 0810 1854 1854 1854 . . . 1854
Løno sør 1855 0811 1855 . . . 0811 1855 1855 1855 . . . 1855
Blikberg 1855 0812 1855 . . . 0812 1855 1855 1855 . . . 1855
Sauesmoen 1856 0812 1856 . . . 0812 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue camping 1856 0813 1856 . . . 0813 1856 1856 1856 . . . 1856
Saue 1857 0814 1857 . . . 0814 1857 1857 1857 . . . 1857
Norekvålsvingen 1857 0815 1857 . . . 0815 1857 1857 1857 . . . 1857
Eensmoen 1858 0816 1858 . . . 0816 1858 1858 1858 . . . 1858
Een 1859 0817 1859 . . . 0817 1859 1859 1859 . . . 1859
Flatekvål v.kr. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestad sk. 1900 0819 1900 . . . 0819 1900 1900 1900 . . . 1900
Skulestadmo E16 1900 0820 1900 . . . 0820 1900 1900 1900 . . . 1900
Voss jordbrukssk. 1901 0821 1901 . . . 0821 1901 1901 1901 . . . 1901
Voss Barneheim 1902 0822 1902 . . . 0822 1902 1902 1902 . . . 1902
Lundarosen 1902 0823 1902 . . . 0823 1902 1902 1902 . . . 1902
Dammen 1903 | 1903 . . . | 1903 1903 1903 . . . 1903
Mylna 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss Mega 1904 | 1904 . . . | 1904 1904 1904 . . . 1904
Brynagjelet | 0825 | . . . 0825 | | | . . . |
Vetleflaten | 0827 | . . . 0827 | | | . . . |
Fredheim | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Hotel Jarl | 0828 | . . . 0828 | | | . . . |
Bøndenes Hus 1904 0829 1904 . . . 0829 1904 1904 1904 . . . 1904
Voss jb.st. buss 1905 0830 1905 . . . 0830 1905 1905 1905 . . . 1905

B
7

Tur nr. 3175

Vangsnes kai 1730
Krossen 1734
Djuvik Indre 1741
Vik 1750
Tryti 1753
Tistel 1756
Fossestølen 1809
Kvilesteinane v.kr. 1817
Fylkesgrense HO/SF Rv 13 1818
Holo 1825
Nyestølen 1829
Helgatun 1830
Årmot 1831
Voss Fjellandsby 1831
Vossestrand hotel 1831
Myrland 1832
Bystøl 1832
Hirthelid 1832
Helgelandsteinen 1832
Vetla bru 1833
Jensasvingen 1833
Hirth 1834
Skjervheim v.kr. 1834
Tveito kryss 1834
Flisram v.kr. 1835
Hagen 1835
Tråhaugen 1836
Kvasshaugen 1836
Nesheim Rv 13 1837
Vinje 1840
Gamleheimen 1841
Sundve sk. 1842
Hole bru 1843
Rødno v.kr. 1844
Skjelviki 1845
Kvarme 1846
Taulen 1846
Gjøstein 1849
Tvinno 1850
Telland 1852
Pøyso 1853
Myklebust 1854
Løno nord 1854
Løno sør 1855
Blikberg 1855
Sauesmoen 1856
Saue camping 1856
Saue 1857
Norekvålsvingen 1857
Eensmoen 1858
Een 1859
Flatekvål v.kr. 1900
Skulestad sk. 1900
Skulestadmo E16 1900
Voss jordbrukssk. 1901
Voss Barneheim 1902
Lundarosen 1902
Dammen 1903
Mylna 1904
Voss Mega 1904
Brynagjelet |
Vetleflaten |
Fredheim |
Hotel Jarl |
Bøndenes Hus 1904
Voss jb.st. buss 1905

* Not 6/4-22/6 15. ** Not 1/5-22/6 15. *** Not 2/3-1/5 15. Not 14/5-14/5 15. Not 25/5-25/5 15. **** Not 12/4-21/6 15. A Not 8/4-17/6 15. B Not 3/5-21/6 15.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except