23-492 Voss-Vinje-Gudvangen
Click here for return

Local line: 950
Address: Tide Buss AS Tel. +47 Straumsfjellvegen 2, fax: +47 05505

**** B B A **** **** **** C **** ****
16/6-10/8 14 DX67 7 7 6 1245 DX67 DX67 3 DX67 DX67

Tur nr. 497 3110 3103 2091 500 494 508 501 505 496
Bergen Busstasjon . . . 1930 . . . . . . . . . . . . 1930 . . . . . . . . .
Handelshøyskolen . . . 1935p . . . . . . . . . . . . 1935p . . . . . . . . .
Eidsvåg E39 . . . 1937p . . . . . . . . . . . . 1937p . . . . . . . . .
Åsane terminal . . . 1940p . . . . . . . . . . . . 1940p . . . . . . . . .
Birkeland v.kr. . . . 1944 . . . . . . . . . . . . 1944 . . . . . . . . .
Blindheim v.kr. . . . 1945 . . . . . . . . . . . . 1945 . . . . . . . . .
Gaupåskrysset E16 . . . 1947 . . . . . . . . . . . . 1947 . . . . . . . . .
Ytre Arna steinknuseverk . . . 1949 . . . . . . . . . . . . 1949 . . . . . . . . .
Sætre . . . 1950 . . . . . . . . . . . . 1950 . . . . . . . . .
Bjørkhaug . . . 1951 . . . . . . . . . . . . 1951 . . . . . . . . .
Arna terminal . . . 1955 . . . . . . . . . . . . 1955 . . . . . . . . .
Øyrane torg E16 . . . 1955 . . . . . . . . . . . . 1955 . . . . . . . . .
Takvam . . . 1958 . . . . . . . . . . . . 1958 . . . . . . . . .
Herland . . . 1959 . . . . . . . . . . . . 1959 . . . . . . . . .
Romslo . . . 2001 . . . . . . . . . . . . 2001 . . . . . . . . .
Trengereid rundkjøring . . . 2003 . . . . . . . . . 0750 2003 . . . . . . . . .
Rødberg . . . 2005 . . . . . . . . . 0753 2005 . . . . . . . . .
Sandvik vest . . . 2009 . . . . . . . . . 0757 2009 . . . . . . . . .
Sandvik . . . 2009 . . . . . . . . . 0757 2009 . . . . . . . . .
Langhelle . . . 2010 . . . . . . . . . 0759 2010 . . . . . . . . .
Boge . . . 2013 . . . . . . . . . 0802 2013 . . . . . . . . .
Vaksdal E16 . . . 2015 . . . . . . . . . 0805 2015 . . . . . . . . .
Skreien . . . 2017 . . . . . . . . . 0807 2017 . . . . . . . . .
Fossmark sør . . . 2019 . . . . . . . . . 0809 2019 . . . . . . . . .
Fossmark . . . 2020 . . . . . . . . . 0810 2020 . . . . . . . . .
Fossmark nord . . . 2020 . . . . . . . . . 0810 2020 . . . . . . . . .
Stanghelle sør . . . 2023 . . . . . . . . . 0813 2023 . . . . . . . . .
Stanghelle nord . . . 2024 . . . . . . . . . 0814 2024 . . . . . . . . .
Helle sør . . . 2024 . . . . . . . . . 0814 2024 . . . . . . . . .
Helle nord . . . 2025 . . . . . . . . . 0815 2025 . . . . . . . . .
Dalegården . . . 2028 . . . . . . . . . 0818 2028 . . . . . . . . .
Dale sentrum . . . 2030 . . . . . . . . . 0820 2030 . . . . . . . . .
Dalseiddalen . . . 2032 . . . . . . . . . . . . 2032 . . . . . . . . .
Dalseid . . . 2033 . . . . . . . . . . . . 2033 . . . . . . . . .
Furnestreet . . . 2035 . . . . . . . . . . . . 2035 . . . . . . . . .
Verpelstad . . . 2037 . . . . . . . . . . . . 2037 . . . . . . . . .
Bolstad . . . 2040 . . . . . . . . . . . . 2040 . . . . . . . . .
Vassenden E16 . . . 2042 . . . . . . . . . . . . 2042 . . . . . . . . .
Hjørnevik . . . 2043 . . . . . . . . . . . . 2043 . . . . . . . . .
Storevik . . . 2045 . . . . . . . . . . . . 2045 . . . . . . . . .
Hernes . . . 2047 . . . . . . . . . . . . 2047 . . . . . . . . .
Evanger E16 . . . 2048 . . . . . . . . . . . . 2048 . . . . . . . . .
Skorve . . . 2050 . . . . . . . . . . . . 2050 . . . . . . . . .
Kvilekvål . . . 2052 . . . . . . . . . . . . 2052 . . . . . . . . .
Saghaug . . . 2054 . . . . . . . . . . . . 2054 . . . . . . . . .
Geitle . . . 2056 . . . . . . . . . . . . 2056 . . . . . . . . .
Jorna . . . 2100 . . . . . . . . . . . . 2100 . . . . . . . . .
Flage . . . 2102 . . . . . . . . . . . . 2102 . . . . . . . . .
Bulken E16 . . . 2103 . . . . . . . . . . . . 2103 . . . . . . . . .
Rekve E16 . . . 2105 . . . . . . . . . . . . 2105 . . . . . . . . .
Djukastein E16 . . . 2107 . . . . . . . . . . . . 2107 . . . . . . . . .
Hellesnes . . . 2110 . . . . . . . . . . . . 2110 . . . . . . . . .
Kvåle . . . 2112 . . . . . . . . . . . . 2112 . . . . . . . . .
Seim E16 . . . 2113 . . . . . . . . . . . . 2113 . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss . . . 2115 . . . . . . . . . . . . 2115 . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss 1005 2115 1005 1440 . . . . . . 2115 . . . 1550 0835
Tinghuset 1006 2116 1006 1441 . . . . . . 2116 . . . 1551 0836
Langebrua | | | | . . . . . . | . . . | 0837
Voss Mega 1006 2116 1006 1441 . . . . . . 2116 . . . 1551 0838
Mylna 1007 2116 1007 1442 . . . . . . 2116 . . . 1551 0839
Dammen 1007 2117 1007 1442 . . . . . . 2117 . . . 1552 0840
Lundarosen 1008 2118 1008 1443 . . . . . . 2118 . . . 1553 0841
Voss Barneheim 1009 2118 1009 1444 . . . . . . 2118 . . . 1553 0843
Voss jordbrukssk. 1009 2119 1009 1444 . . . . . . 2119 . . . 1554 0844
Skulestadmo E16 1010 2119 1010 1445 . . . . . . 2119 . . . 1554 0845
Flatekvål v.kr. 1011 2120 1011 1446 . . . . . . 2120 . . . 1555 . . .
Een sør 1011 2120 1011 1446 . . . . . . 2120 . . . 1555 . . .
Een 1012 2121 1012 1447 . . . . . . 2121 . . . 1556 . . .
Eensmoen 1012 2122 1012 1447 . . . . . . 2122 . . . 1557 . . .
Norekvålsvingen 1013 2122 1013 1448 . . . . . . 2122 . . . 1557 . . .
Saue 1013 2123 1013 1448 . . . . . . 2123 . . . 1558 . . .
Saue camping 1014 2123 1014 1449 . . . . . . 2123 . . . 1558 . . .
Sauesmoen 1014 2124 1014 1449 . . . . . . 2124 . . . 1559 . . .
Blikberg 1015 2124 1015 1450 . . . . . . 2124 . . . 1559 . . .
Løno sør 1015 2125 1015 1450 . . . . . . 2125 . . . 1600 . . .
Løno nord 1016 2125 1016 1451 . . . . . . 2125 . . . 1600 . . .
Myklebust 1016 2126 1016 1451 . . . . . . 2126 . . . 1601 . . .
Pøyso 1018 2127 1018 1453 . . . . . . 2127 . . . 1602 . . .
Telland 1018 2128 1018 1453 . . . . . . 2128 . . . 1603 . . .
Tvinno 1020 2129 1020 1455 . . . . . . 2129 . . . 1604 . . .
Gjøstein 1021 2130 1021 1456 . . . . . . 2130 . . . 1605 . . .
Taulen 1024 2133 1024 1459 . . . . . . 2133 . . . 1608 . . .
Kvarme 1024 2134 1024 1459 . . . . . . 2134 . . . 1609 . . .
Skjelviki 1025 2135 1025 1500 . . . . . . 2135 . . . 1610 . . .
Rødno v.kr. 1026 2136 1026 1501 . . . . . . 2136 . . . 1611 . . .
Hole bru 1027 2137 1027 1502 . . . . . . 2137 . . . 1612 . . .
Sundve sk. rundkjøring | | | | 1355 . . . | 1355 | . . .
Sundve E16 1028 2138 1028 1503 1355 . . . 2138 1355 1613 . . .
Gamleheimen 1029 2139 1029 1504 1358 . . . 2139 1358 1614 . . .
Vinje 1030 2140 1030 1505 1400 . . . 2140 1400 1615 . . .
Vinje aust 1031 2141 1031 1506 1401 . . . 2141 1401 1616 . . .
Lilletun v.kr. 1032 2142 1032 1507 1402 . . . 2142 1402 1617 . . .
Framnes 1034 2144 1034 1509 1403 . . . 2144 1403 1619 . . .
Vossestølen vest 1035 2145 1035 1510 1404 . . . 2145 1404 1620 . . .
Vossestølen øst 1035 2145 1035 1510 1404 . . . 2145 1404 1620 . . .
Oppheim Butikken 1035 2145 1035 1510 1405 . . . 2145 1405 1620 . . .
Oppheim hotell 1035 2145 1035 1510 1405 . . . 2146 1405 1620 . . .
Vetleteigen 1036 2145 1036 1511 1406 . . . 2146 1406 1621 . . .
Løn 1038 2146 1038 1513 1407 . . . 2148 1407 1622 . . .
Ettesvoll 1039 2147 1039 1514 1408 . . . 2150 1408 1622 . . .
Kvamme vest 1040 2147 1040 1515 1409 . . . 2151 1409 1623 . . .
Kvamme aust 1041 2147 1041 1516 1410 . . . 2152 1410 1624 . . .
Haugsvik 1042 2148 1042 1517 1410 . . . 2153 1410 1624 . . .
Haugsvik handel 1042 2148 1042 1517 1411 . . . 2153 1411 1625 . . .
Giljarhus v.kr. 1043 2148 1043 1518 1412 . . . 2155 1412 1625 . . .
Brandset v.kr. 1044 2148 1044 1519 1412 . . . 2155 1412 1626 . . .
Hagatun 1044 2149 1044 1519 1412 . . . 2156 1412 1626 . . .
Sleen 1045 2149 1045 1520 1413 . . . 2157 1413 1626 . . .
Stalheim v.kr. | 2150 | | 1415 . . . 2200 1415 1628 . . .
Stalheim 1050 . . . 1050 1525 | . . . . . . | | . . .
Sivlesøy 1054 . . . 1054 1527 1419 . . . . . . 1419 1631 . . .
Stalheimsøy 1055 . . . 1055 1528 1419 . . . . . . 1419 1631 . . .
Holmen E16 1057 . . . 1057 1529 1420 . . . . . . 1420 1632 . . .
Hylland 1103 . . . 1103 1533 1423 . . . . . . 1423 1635 . . .
Gudvangen Artic Design 1105 . . . 1105 1534 1424 . . . . . . 1424 1636 . . .
Skjerping sk. 1107 . . . 1107 1535 1426 . . . . . . 1426 1636 . . .
Skjerping 1108 . . . 1108 1536 1426 . . . . . . 1426 1637 . . .
Frambø 1111 . . . 1111 1538 1428 . . . . . . 1428 1638 . . .
Vang Camping 1113 . . . 1113 1539 1429 . . . . . . 1429 1639 . . .
Gudvangen kai 1115 . . . 1115 1540 1430 . . . . . . 1430 1640 . . .
Gudvangen E16 v.kr. . . . . . . . . . . . . 1450 . . . . . . 1450 . . . . . .
Langhuso v.kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flåm stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøen (Aurland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sogneporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lærdal v/Rådhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rv 5/Rv 53 v.kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gudvangen kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B B **** B A B **** * **** ***
7 7 DX67 7 6 7 DX67 6 DX67 7

Tur nr. 3108 3111 492 3115 2089 3113 502 2089 506 3103
Bergen Busstasjon 1715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handelshøyskolen 1723p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eidsvåg E39 1725p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åsane terminal 1730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birkeland v.kr. 1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blindheim v.kr. 1735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaupåskrysset E16 1737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytre Arna steinknuseverk 1739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sætre 1740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bjørkhaug 1741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arna terminal 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyrane torg E16 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takvam 1748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herland 1749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Romslo 1751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trengereid rundkjøring 1753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rødberg 1755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik vest 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langhelle 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boge 1803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaksdal E16 1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skreien 1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark sør 1809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark 1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark nord 1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanghelle sør 1813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanghelle nord 1814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helle sør 1814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helle nord 1815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalegården 1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dale sentrum 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalseiddalen 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalseid 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furnestreet 1825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verpelstad 1827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolstad 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vassenden E16 1832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hjørnevik 1833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storevik 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hernes 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evanger E16 1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skorve 1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvilekvål 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saghaug 1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geitle 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jorna 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flage 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulken E16 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekve E16 1852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Djukastein E16 1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hellesnes 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvåle 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seim E16 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss 1910 2040 0725 1440 1005 2235 1440 1005 1610 1005
Tinghuset 1911 2041 0726 1441 1006 2236 1441 1006 1611 1006
Langebrua | | 0726 | | | | | | |
Voss Mega 1911 2043 0727 1443 1006 2236 1443 1006 1611 1006
Mylna 1911 2043 0727 1443 1007 2236 1443 1007 1612 1007
Dammen 1912 2045 0727 1445 1007 2237 1445 1007 1612 1007
Lundarosen 1913 2046 0728 1446 1008 2238 1446 1008 1613 1008
Voss Barneheim 1913 2048 0729 1448 1009 2238 1448 1009 1614 1009
Voss jordbrukssk. 1914 2049 0729 1449 1009 2239 1449 1009 1614 1009
Skulestadmo E16 1914 2050 0730 1450 1010 2239 1450 1010 1615 1010
Flatekvål v.kr. 1915 . . . 0731 1451 1011 2240 1451 1011 1616 1011
Een sør 1915 . . . 0731 1451 1011 . . . 1451 1011 1616 1011
Een 1916 . . . 0731 1452 1012 . . . 1452 1012 1617 1012
Eensmoen 1917 . . . 0732 1452 1012 . . . 1452 1012 1617 1012
Norekvålsvingen 1917 . . . 0732 1453 1013 . . . 1453 1013 1618 1013
Saue 1918 . . . 0733 1453 1013 . . . 1453 1013 1618 1013
Saue camping 1918 . . . 0733 1454 1014 . . . 1454 1014 1619 1014
Sauesmoen 1919 . . . 0734 1454 1014 . . . 1454 1014 1619 1014
Blikberg 1919 . . . 0734 1455 1015 . . . 1455 1015 1620 1015
Løno sør 1920 . . . 0735 1455 1015 . . . 1455 1015 1620 1015
Løno nord 1920 . . . 0735 1456 1016 . . . 1456 1016 1621 1016
Myklebust 1921 . . . 0735 1456 1016 . . . 1456 1016 1621 1016
Pøyso 1922 . . . 0736 1458 1018 . . . 1458 1018 1623 1018
Telland 1923 . . . 0737 1458 1018 . . . 1458 1018 1623 1018
Tvinno 1924 . . . 0738 1500 1020 . . . 1500 1020 1625 1020
Gjøstein 1925 . . . 0739 1501 1021 . . . 1501 1021 1626 1021
Taulen 1928 . . . 0742 1504 1024 . . . 1504 1024 1629 1024
Kvarme 1929 . . . 0742 1504 1024 . . . 1504 1024 1629 1024
Skjelviki 1930 . . . 0743 1505 1025 . . . 1505 1025 1630 1025
Rødno v.kr. 1931 . . . 0744 1506 1026 . . . 1506 1026 1631 1026
Hole bru 1932 . . . 0744 1507 1027 . . . 1507 1027 1632 1027
Sundve sk. rundkjøring | . . . 0745 | | . . . | | | |
Sundve E16 1933 . . . 0745 1508 1028 . . . 1508 1028 1633 1028
Gamleheimen 1934 . . . 0748 1509 1029 . . . 1509 1029 1634 1029
Vinje 1935 . . . 0750 1510 1030 . . . 1510 1030 1635 1030
Vinje aust 1936 . . . 0751 1511 1031 . . . 1511 1031 1636 1031
Lilletun v.kr. 1937 . . . 0752 1512 1032 . . . 1512 1032 1637 1032
Framnes 1939 . . . 0754 1514 1034 . . . 1514 1034 1639 1034
Vossestølen vest 1940 . . . 0755 1515 1035 . . . 1515 1035 1640 1035
Vossestølen øst 1940 . . . 0755 1515 1035 . . . 1515 1035 1640 1035
Oppheim Butikken 1940 . . . 0755 1515 1035 . . . 1515 1035 1640 1035
Oppheim hotell 1940 . . . . . . 1515 1035 . . . 1515 1035 1640 1035
Vetleteigen 1941 . . . . . . 1516 1036 . . . 1516 1036 1641 1036
Løn 1942 . . . . . . 1517 1038 . . . 1517 1038 1643 1038
Ettesvoll 1943 . . . . . . 1518 1039 . . . 1518 1039 1644 1039
Kvamme vest 1943 . . . . . . 1518 1040 . . . 1518 1040 1645 1040
Kvamme aust 1944 . . . . . . 1519 1041 . . . 1519 1041 1646 1041
Haugsvik 1944 . . . . . . 1519 1042 . . . 1519 1042 1647 1042
Haugsvik handel 1945 . . . . . . 1520 1042 . . . 1520 1042 1647 1042
Giljarhus v.kr. 1945 . . . . . . 1521 1043 . . . 1521 1043 1648 1043
Brandset v.kr. 1946 . . . . . . 1521 1044 . . . 1521 1044 1649 1044
Hagatun 1946 . . . . . . 1521 1044 . . . 1521 1044 1649 1044
Sleen 1946 . . . . . . 1522 1045 . . . 1522 1045 1650 1045
Stalheim v.kr. 1948 . . . . . . | | . . . | | | |
Stalheim | . . . . . . 1525 1050 . . . 1525 1050 1655 1050
Sivlesøy 1951 . . . . . . 1527 1054 . . . 1527 1054 1657 1054
Stalheimsøy 1951 . . . . . . 1528 1055 . . . 1528 1055 1658 1055
Holmen E16 1952 . . . . . . 1529 1057 . . . 1529 1057 1659 1057
Hylland 1955 . . . . . . 1533 1103 . . . 1533 1103 1703 1103
Gudvangen Artic Design 1956 . . . . . . 1534 1105 . . . 1534 1105 1704 1105
Skjerping sk. 1957 . . . . . . 1535 1107 . . . 1535 1107 1705 1107
Skjerping 1957 . . . . . . 1536 1108 . . . 1536 1108 1706 1108
Frambø 1959 . . . . . . 1538 1111 . . . 1538 1111 1708 1111
Vang Camping 1959 . . . . . . 1539 1113 . . . 1539 1113 1709 1113
Gudvangen kai | . . . . . . 1540 1115 . . . 1540 1115 1710 1115
Gudvangen E16 v.kr. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langhuso v.kr. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flåm stasjon 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøen (Aurland) 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurland 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sogneporten 2031 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håbakken 2055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lærdal v/Rådhuset 2105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rv 5/Rv 53 v.kr. 2113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes 2115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes kai 2115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gudvangen kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*** *** ** *** ** ** *** *** * **
7 7 DX67 7 DX67 DX67 7 7 6 DX67

Tur nr. 3113 3110 508 3108 502 497 3111 3115 2091 506
Bergen Busstasjon . . . 1930 1930 1715 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handelshøyskolen . . . 1935p 1935p 1723p . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eidsvåg E39 . . . 1937p 1937p 1725p . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åsane terminal . . . 1940p 1940p 1730 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birkeland v.kr. . . . 1944 1944 1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blindheim v.kr. . . . 1945 1945 1735 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaupåskrysset E16 . . . 1947 1947 1737 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytre Arna steinknuseverk . . . 1949 1949 1739 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sætre . . . 1950 1950 1740 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bjørkhaug . . . 1951 1951 1741 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arna terminal . . . 1955 1955 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øyrane torg E16 . . . 1955 1955 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takvam . . . 1958 1958 1748 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herland . . . 1959 1959 1749 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Romslo . . . 2001 2001 1751 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trengereid rundkjøring . . . 2003 2003 1753 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rødberg . . . 2005 2005 1755 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik vest . . . 2009 2009 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sandvik . . . 2009 2009 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langhelle . . . 2010 2010 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boge . . . 2013 2013 1803 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaksdal E16 . . . 2015 2015 1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skreien . . . 2017 2017 1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark sør . . . 2019 2019 1809 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark . . . 2020 2020 1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fossmark nord . . . 2020 2020 1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanghelle sør . . . 2023 2023 1813 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanghelle nord . . . 2024 2024 1814 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helle sør . . . 2024 2024 1814 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helle nord . . . 2025 2025 1815 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalegården . . . 2028 2028 1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dale sentrum . . . 2030 2030 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalseiddalen . . . 2032 2032 1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalseid . . . 2033 2033 1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Furnestreet . . . 2035 2035 1825 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verpelstad . . . 2037 2037 1827 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolstad . . . 2040 2040 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vassenden E16 . . . 2042 2042 1832 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hjørnevik . . . 2043 2043 1833 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storevik . . . 2045 2045 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hernes . . . 2047 2047 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evanger E16 . . . 2048 2048 1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skorve . . . 2050 2050 1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvilekvål . . . 2052 2052 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saghaug . . . 2054 2054 1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geitle . . . 2056 2056 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jorna . . . 2100 2100 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flage . . . 2102 2102 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulken E16 . . . 2103 2103 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekve E16 . . . 2105 2105 1852 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Djukastein E16 . . . 2107 2107 1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hellesnes . . . 2110 2110 1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvåle . . . 2112 2112 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seim E16 . . . 2113 2113 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss . . . 2115 2115 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voss jb.st. buss 2235 2115 2115 1910 1440 1005 2040 1440 1440 1610
Tinghuset 2236 2116 2116 1911 1441 1006 2041 1441 1441 1611
Langebrua | | | | | | | | | |
Voss Mega 2236 2116 2116 1911 1442 1006 2043 1443 1441 1611
Mylna 2236 2116 2116 1911 1443 1006 2043 1443 1442 1611
Dammen 2237 2117 2117 1912 1444 1007 2045 1445 1442 1612
Lundarosen 2238 2118 2118 1913 1445 1008 2046 1446 1443 1613
Voss Barneheim 2238 2118 2118 1913 1447 1008 2048 1448 1444 1613
Voss jordbrukssk. 2239 2119 2119 1914 1448 1009 2049 1449 1444 1614
Skulestadmo E16 2239 2119 2119 1914 1449 1009 2050 1450 1445 1614
Flatekvål v.kr. 2240 2120 2120 1915 1450 1010 . . . 1451 1446 1615
Een sør . . . 2120 2120 1915 1450 1010 . . . 1451 1446 1615
Een . . . 2121 2121 1916 1451 1011 . . . 1452 1447 1616
Eensmoen . . . 2122 2122 1917 1452 1012 . . . 1452 1447 1617
Norekvålsvingen . . . 2122 2122 1917 1452 1012 . . . 1453 1448 1617
Saue . . . 2123 2123 1918 1453 1013 . . . 1453 1448 1618
Saue camping . . . 2123 2123 1918 1453 1013 . . . 1454 1449 1618
Sauesmoen . . . 2124 2124 1919 1454 1014 . . . 1454 1449 1619
Blikberg . . . 2124 2124 1919 1454 1014 . . . 1455 1450 1619
Løno sør . . . 2125 2125 1920 1455 1015 . . . 1455 1450 1620
Løno nord . . . 2125 2125 1920 1455 1015 . . . 1456 1451 1620
Myklebust . . . 2126 2126 1921 1456 1016 . . . 1456 1451 1621
Pøyso . . . 2127 2127 1922 1457 1017 . . . 1458 1453 1622
Telland . . . 2128 2128 1923 1458 1018 . . . 1458 1453 1623
Tvinno . . . 2129 2129 1924 1459 1019 . . . 1500 1455 1624
Gjøstein . . . 2130 2130 1925 1500 1020 . . . 1501 1456 1625
Taulen . . . 2133 2133 1928 1503 1023 . . . 1504 1459 1628
Kvarme . . . 2134 2134 1929 1504 1024 . . . 1504 1459 1629
Skjelviki . . . 2135 2135 1930 1505 1025 . . . 1505 1500 1630
Rødno v.kr. . . . 2136 2136 1931 1506 1026 . . . 1506 1501 1631
Hole bru . . . 2137 2137 1932 1507 1027 . . . 1507 1502 1632
Sundve sk. rundkjøring . . . | | | | | . . . | | |
Sundve E16 . . . 2138 2138 1933 1508 1028 . . . 1508 1503 1633
Gamleheimen . . . 2139 2139 1934 1509 1029 . . . 1509 1504 1634
Vinje . . . 2140 2140 1935 1510 1030 . . . 1510 1505 1635
Vinje aust . . . 2141 2141 1936 1511 1031 . . . 1511 1506 1636
Lilletun v.kr. . . . 2142 2142 1937 1512 1032 . . . 1512 1507 1637
Framnes . . . 2144 2144 1939 1514 1034 . . . 1514 1509 1639
Vossestølen vest . . . 2145 2145 1940 1515 1035 . . . 1515 1510 1640
Vossestølen øst . . . 2145 2145 1940 1515 1035 . . . 1515 1510 1640
Oppheim Butikken . . . 2145 2145 1940 1515 1035 . . . 1515 1510 1640
Oppheim hotell . . . 2145 2145 1940 1515 1035 . . . 1515 1510 1640
Vetleteigen . . . 2145 2145 1941 1516 1036 . . . 1516 1511 1641
Løn . . . 2146 2146 1942 1517 1037 . . . 1517 1513 1642
Ettesvoll . . . 2147 2147 1943 1518 1039 . . . 1518 1514 1644
Kvamme vest . . . 2147 2147 1943 1519 1040 . . . 1518 1515 1645
Kvamme aust . . . 2147 2147 1944 1520 1040 . . . 1519 1516 1645
Haugsvik . . . 2148 2148 1944 1520 1041 . . . 1519 1517 1646
Haugsvik handel . . . 2148 2148 1945 1521 1042 . . . 1520 1517 1647
Giljarhus v.kr. . . . 2148 2148 1945 1522 1043 . . . 1521 1518 1648
Brandset v.kr. . . . 2148 2148 1946 1522 1043 . . . 1521 1519 1648
Hagatun . . . 2149 2149 1946 1522 1044 . . . 1521 1519 1649
Sleen . . . 2149 2149 1946 1523 1045 . . . 1522 1520 1650
Stalheim v.kr. . . . 2150 2150 1948 1525 1047 . . . | | 1652
Stalheim . . . . . . . . . | | | . . . 1525 1525 |
Sivlesøy . . . . . . . . . 1951 1529 1051 . . . 1527 1527 1656
Stalheimsøy . . . . . . . . . 1951 1529 1052 . . . 1528 1528 1657
Holmen E16 . . . . . . . . . 1952 1530 1053 . . . 1529 1529 1658
Hylland . . . . . . . . . 1955 1533 1057 . . . 1533 1533 1702
Gudvangen Artic Design . . . . . . . . . 1956 1534 1058 . . . 1534 1534 1703
Skjerping sk. . . . . . . . . . 1957 1536 1100 . . . 1535 1535 1705
Skjerping . . . . . . . . . 1957 1536 1100 . . . 1536 1536 1705
Frambø . . . . . . . . . 1959 1538 1103 . . . 1538 1538 1708
Vang Camping . . . . . . . . . 1959 1539 1103 . . . 1539 1539 1708
Gudvangen kai . . . . . . . . . | 1540 1105 . . . 1540 1540 1710
Gudvangen E16 v.kr. . . . . . . . . . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langhuso v.kr. . . . . . . . . . 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flåm stasjon . . . . . . . . . 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bøen (Aurland) . . . . . . . . . 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurland . . . . . . . . . 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sogneporten . . . . . . . . . 2031 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håbakken . . . . . . . . . 2055 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lærdal v/Rådhuset . . . . . . . . . 2105 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rv 5/Rv 53 v.kr. . . . . . . . . . 2113 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes . . . . . . . . . 2115 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fodnes kai . . . . . . . . . 2115 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gudvangen kai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Not 21/6-21/6 14. ** Not 16/6-20/6 14. Not 11/8-11/8 14. *** Not 29/6-10/8 14. **** Not 23/6-11/8 14. A Not 28/6-9/8 14. B Not 22/6-22/6 14. C Not 25/6-6/8 14. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except