21-041 Bergen-Oslo
Click here for return

Local line: 41
Address: NSB AS Tel. 0048 Oslo, fax: +47 815 00 888

E ** F G I B * C
11/4-14/6 14 D 6 D 5 D 17 D D DX6

Tog nr. 62 7610 602 604 604 7604 64 610 606

Bergen stasjon 0758 1136 1159 1410 1410 1410 1559 . . . 2259
Arna stasjon 0811 1148 1211 1424p 1424p 1424p 1611p . . . 2311
Dale stasjon 0840 1218x 1242 | | | | . . . 2348
Voss stasjon 0910 1252 1314 1532 1532 1532 1711 1750 0021
Myrdal stasjon 0952 1335 1358 1625 1625 1625 1757 1842 0106
Hallingskeid stasjon | 1349x 1412x | | 1642 1811 1857x |
Finse stasjon 1018 1403 1428 1658 1658 1658 1825 1919 0140
Haugastøl stasjon | 1423 1448 1718 1718 1718 | 1944 0201
Ustaoset stasjon 1044 1434 1458 1728 1728 1737 1851 | 0210
Geilo stasjon 1056 1444 1511 1741 1741 1749 1904 2010 0225
Ål stasjon 1116 . . . 1531 1800 1800 1811 1924 2031 0257
Gol stasjon 1135 . . . 1551 . . . . . . 1834 1945 2050 0319
Nesbyen stasjon 1147 . . . 1604 . . . . . . | 1957 2104 0332
Flå stasjon | . . . 1630x . . . . . . 1914 | 2129x 0400x
Hønefoss jb.st. 1256 . . . 1719 . . . . . . 2004 2109 2227 0454
Vikersund stasjon | . . . 1741 . . . . . . 2025 | | 0515
Hokksund stasjon | . . . 1805x . . . . . . | 2149x | 0537x
Drammen stasjon 1350a . . . 1825a . . . . . . 2107a 2208a 2326a 0551a
Asker stasjon 1405a . . . 1842a . . . . . . 2123a 2223a 2342a 0607a
Lysaker stasjon 1415a . . . 1853a . . . . . . 2142a 2233a | |
Oslo S 1427 . . . 1905 . . . . . . 2147 2245 0005 0627

* Only 18/5-14/6 14. ** Not 17/5 14. *** Not 11/4-11/5 14. **** Only 21/4 14. A Only 11/4 14. B Not 19/4 14. C Not 17/4-18/4 14. Not 1/5 14. Not 29/5 14. Not 8/6 14. E Only 12/4 14. F Only 11/4 14. Only 25/4 14. Only 9/5 14. Only 18/5 14. G Only 16/4 14. Only 30/4 14. I Only 20/4-21/4 14. a. Disembarkation only. p. Embarkation only.


In table: | = Does not stop, x = Stops if necessary, - = Stops without time notification

Day codes: 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday D = Daily, H = Sunday and public holydays, S = Schooldays, X = Except